Doktordisputas

Bruk malen for å kunngjøre arrangementet disputas. Den brukes for både ph.d. og dr.philos. I tillegg til denne malen er det en egen mal for prøveforelesning og en mal for et populærvitenskapelig sammendrag beregnet på media og allmenheten.

Opprette ny disputas

1. Gå til /forskning/arrangementer/disputaser/<årstall> hvor <årstall> er årstallet disputasen skal avholdes. Velg "Administrer denne mappen".

2. Velg "Nytt dokument" og malen "disputas.html"

3. Skriv inn et fornuftig filnavn på dokumentet basert på navnet på doktoranden. Eksempler:"bjornebye-henrik.html" for doktoranden "Henrik Bjørnebye".

4. Rediger og fyll ut dokumentet på følgende måte:

Tittel

Erstatt klammene med tittelen på disputasen.

Innledning

Her skal du fylle ut klammene i malen.

Bilde og bildetekst

Det er valgfritt å sette inn et bilde av kandidaten. Bildet bør være i høydeformat, tilsvarende personpresentasjonen.

Tid og sted

Fyll inn feltene med tid og sted for disputasen, eventuelt med lenke til kart.

Innhold

Under innhold ligger det en del faste overskrifter du må fylle ut:

 • Tid og sted for prøveforelesning(er): Her skriver du: Se prøveforelesning, og lenker til arrangementet prøveforelesning. Dersom det er flere prøveforelesninger, lager du flere lenker.
   
 • Bedømmelseskomité: Lag lenkeliste til deltakere i bedømmelseskomitéen.
   
 • Leder av disputas: Legg inn tittel og navn på leder av disputas.
   
 • Veileder(e): Her lager du en lenkeliste med navn på veileder(e), både intern og ekstern.
   
 • For mer informasjon: Lenke til det populærvitenskapelige sammendraget som er skrevet i artikkelmal. I tillegg kan du vurdere om du vil ha med et navn på en kontaktperson som kan gi ytterligere informasjon om selve arrangementet, som disputasmiddag, blomster, bestille avhandling, etc.

Emneord

Se retningslinjer for emneord.

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 27. sep. 2016 12:41