Forside ph.d.-programmet på fakultet

Forsiden til ph.d.-programmet på fakultet skal følge et standard oppsett.

Eksempel på hvordan en fakultets-forside for ph.d. kan se ut.

Oppsett av forsiden

Tittel

Tittel på siden skal være "Forskerutdanning: ph.d. i ......fag" (evt. "ved x fakultet - denne diskusjonen må landes i Forum For Forskerutdanning)

NB. Merk skrivemåte for ph.d. I en setning skrives det med små bokstaver og to punktum på norsk. Stor bokstav hvis det starter setningen. På engelsk er skrivemåten PhD, uansett hvor det står i setningen.

Forsiden skal gi direkte innganger til de viktigste tematiske områdene som potensielle søkere og eksisterende ph.d.-kandidater trenger informasjon om.

Bruk av bilde

Forsidebildet er en av faktorene som kan skille fakultetene fra hverandre, så det er fint om bildet gir informasjon om noe unikt ved dette programmet og som skiller det fra program ved andre fakulteter.

Kulepunkter under bildet

Under bildet skal man skrive noen setninger som understøtter bildets kommunikasjon og kjapt forteller fordeler og unike ting ved akkurat dette programmet. Hvis man har flere linjer/studieretninger bør dette stå her.

I samarbeid med informasjonen i bildet er dette første innsalgsmulighet av ph.d.-programmet, og de som har fokus på rekruttering bør fokusere på fordeler for kandidatene. De programmene som ikke har behov for rekruttering og innsalg kan bruke kulepunktene til å si noe om hvilke krav som stilles for å bli tatt opp på programmet og om evt. kvalitet på utdanningen.

Faste overskrifter i lenkeliste

 • Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?
 • Søknad og opptak
 • Oppbygging og struktur
 • Utenlandsopphold
 • Kurs, seminarer og opplæring
 • Veiledning
 • Avhandling, bedømmelse og disputas

Ressurser og verktøy

Denne kategorien skal samle relevante ressurser og verktøy for ph.d.-kandidatene samt det de trenger for å administrere utdanningen sin.

Kategoriene vi har satt opp er et anbefalt utgangspunkt, men her må dere velge bort det som ikke er relevant og legge til det som evt. mangler. F.eks. kategorien "Finansiering underveis" er tenkt å inneholde informasjon om praksis for dette ved fakultet, informasjon om relevante stipender o.l. Og hvis dere bruker andre begreper (som f.eks. Annum for noen på MatNat), så må dette komme fram i tittelen.

Merk at vi må skille mellom informasjon som gjelder alle, informasjon kun til stipendiater og informasjon kun til kandidater med ekstern finansiering.

For alle på programmet

 • Fremdriftsrapportering
 • Midtveisevaluering
 • StudentWeb
 • Finansiering underveis
 • Biblioteksressurser
 • Ph.d. on track
 • Rombestilling
 • Regelverk

For stipendiater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om noen tema, f.eks. lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering

 • Forlengelse, sykdom og permisjon

Undersidene dere lenker til kan enten bo under kategorien Ressurser og verktøy, eller de kan lenke ut, som f.eks. Bibliotekstjenester som vil lenke til UBs sider. Hvis dere har behov for å forklare ytterligere, så kan dere evt. lenke overskriften til en index-side "Ressurser og verktøy"-mappen som gir mer informasjon om de ulike kategoriene.

Karriere-intervjuer

For noen vil det være et ønske om å flagge karrieremulighetene bedre allerede på forsiden i tillegg til info under "Hvorfor velge dette ph.d.-programmet". Da anbefaler vi at dette gjøres på samme måten som på studieprogrammer med overskriften "Hva kan du jobbe med". Se eksempel på dette fra master i filosofi.

Høyre kolonne

Fakta-boks

I høyre kolonne ligger et grått felt med binders som skal gi noen fakta om ph.d.-utdanningen ved enheten. Dette er ikke tenkt som et innsalg på samme måte som kulepunktene under bildet, men mer faktabasert om tid, innhold og evt. informasjon om antall ph.d.-kandidater.

Kontakt oss

Her må dere enten skrive inn all kontaktinformasjon eller velge å lenke opp en kontaktveileder.

Disputaser

Mulighet for å feede inn disputaser fra arrangementsmappen under Forskningsarrangementer.

Beskjeder

En av brukeroppgavene er å motta relevante beskjeder fra fakultetet. Dere må selv vurdere hva som blir mest riktig hos dere i forhold til hvor dere ønsker å kommunisere med kandidatene. Dere kan velge å sende ut dette på e-post, og evt. skrive inn en e-postadresse i boksen her som de må henvende seg til for å bli registrert på en e-postliste. Et annet alternativ er å bygge ut dette feltet på siden her, og legge inn relevante beskjeder og meldinger i boksen som kandidatene må oppsøke og forholde seg til. Det viktigste er at kandidatene får informasjonen fra dere på best mulig måte.

Doktorgradskandidater

Noen har et ønske om å vise fram sine doktorgradskandidater. Dette kan gjøre ved å opprette en underside som dere lenker opp fra en boks i høyremargen.

Foreninger

Noen programmer har faglige/sosiale møteplasser/foreninger for sine ph.d.-kandidater. Disse kan lenkes opp fra en boks i høyremargen.

Dr. Philos

Denne informasjonen vil ligge sentralt, men skal lenkes opp fra høyremarg på programsidene ved enhetene. Lenken er brutt inntil videre, for her kommer ny URL sentralt.

Publisert 16. apr. 2015 11:25 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27