Ph.d.-programmet på institutt, sentre og museum

Vi anbefaler at all informasjon om ph.d.-programmene samles på fakultetsnivå.

Et eksempel på hvordan ILOS kunne promotert ph.d.-programmet i en boks på forsiden til forskning.

Instituttene, sentrene og museene bør ha en tydelig inngang til ph.d.-programmet på fakultetet fra sine forsknings-forsider. Hvor tydelig denne bør være kommer an på enhetens strategi for ph.d.-programmet og ønsket om synliggjøringen av dette.

Vi foreslår en boks på forsiden av forskning ved enheten med bruk av programbildet og noen kulepunkter som kan si noe spesifikt om enheten i ph.d.-sammenheng før det lenker videre til programsiden på fakultet.

Vårt forslag er spesielt for dem som ønsker en god markedsføring av programmet, og en tydelig inngang for eksisterende kandidater ved instituttet. Hvis man ønsker å tone ned forskerutdanningen er alternativet det mange allerede har i dag - en lenke fra høyremargen.

Publisert 20. apr. 2015 09:58 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27