Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Hvorfor velge-siden skal vise fram de viktigste argumentene for å velge akkurat dette programmet. Det er programmets salgsplakat og målsetningen er rekruttering av potensielle søkere.

Programmer som ikke ønsker fokus på rekruttering av kandidater, kan i stedet fokusere på krav som stilles til søkere som ønsker å bli tatt opp på programmet, høy kvalitet ved utdanningen og evt. ha større fokus på karrieremulighetene for de som blir tatt opp.

Hvilke brukeroppgaver skal siden svare på

Kort om programmet

 • Hvordan er det bygd opp?
 • Finnes det flere studieretninger/linjer?
 • Hvorfor er dette programmet så bra?
 • Hvem anbefaler dere programmet for?
 • Krav til kandidatene
 • Kvalitet på utdanningen

Hvorfor velge disse studieretningene/linjene

 • Hvis det finnes studieretninger/linjer: Hva er forskjellene? Hva er fordelen med de ulike?

Sosialt tilbud

 • Hvilket sosialt tilbud finnes for ph.d.-kandidater?

Utenlandsopphold

Kort beskrivelse av tilbudet som finnes med lenke til menypunkt Utenlandsopphold.

 

Videre utdanning og jobb

 • Hva gjør man etter en ph.d.?
 • Hvilke muligheter finnes?
 • Hva har andre gjort etter fullendt ph.d.?

Hvor kan jeg få jobb?

 • Finnes det eksempler på hvor andre ph.d.-kandidater fra dette programmet jobber i dag?

Oppsett

Bruk en artikkelside og fyll ut med tekst under overskriftene over. Sjekk om dere svarer på brukeroppgavene. Fjern overskrifter som ikke passer eller legg til evt. andre overskrifter og brukeroppgaver som passer spesifikt for dette programmet.

I høyre kolonne kan dere evt. dra fram et bilde og sitat fra en eksisterende eller tidligere ph.d.-kandidat på programmet. Det kan også legges inn en "10 gode grunner til å velge ph.d. ved X fakultet"-liste over de 10 viktige salgsargumenter for deres program. Dere kan også lage en "Visste du at"-liste som forteller noe om programmet som er unikt, men som ikke kommer så godt fram andre steder. Se eksempel på dette fra bachelor i geofag.

Publisert 15. apr. 2015 08:50 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27