Kurs, seminarer og opplæring

Hvilke brukeroppgaver skal nettsiden svare på?

 1. Hvilke kurs må og kan en kandidat ta? Hva er obligatorisk og valgfritt?
 2. Kurs- og emneoversikt: hva går når, på egen enhet
 3. Oversikt over tilbud fra andre fakulteter/institusjoner som kandidatene kan ta, når og hva
 4. Hvordan får jeg godkjent kursene? Hvem skal jeg evt. levere noe til, og hvordan? Må jeg ha en godkjent opplæringsplan, og i så fall på hvilket format? Må interne kurs godkjennes? Må eksterne kurs, spesialpensum etc. godkjennes?
 5. Oversikt over kurs i generiske ferdigheter (hvis relevant)
 6. Informasjon om oppstartskurs (hvis relevant)
 7. I tillegg har dere kanskje andre brukeroppgaver som er relevante for deres enhet

Oppsett inngangsside

Det er fire ting som må vises frem på inngangssiden, flere ting kan vises frem hvis behov. Hvilket innhold enhetene har om de ulike, i tillegg til hvordan og hvor kursene vises frem, vil avgjøre om det er lurt å bruke forsidemal, kalendervisning eller artikkelmal som inngangsside.

Hva som må vises frem:

 1. Omfang og oppbygging av opplæringsdelen: en til tre setninger om hvor mange studiepoeng og hva som er valgfritt og obligatorisk, med lenke til ytterligere informasjon om oppbyggingen. Plasser informasjonen øverst i midtfeltet, ikke til høyre.
 2. Obligatoriske kurs. Vis frem eller lenk til alle kursene. Hvis arrangementer, vis dem frem, eller lenk til emne-oversikt. Vis også frem lenke til andre tilbyderes kurs, hvis relevant.
 3. Valgfrie kurs. Vis frem eller lenk til alle kursene. Hvis arrangementer, vis dem frem, eller lenk til emne-oversikt. Vis også frem lenke til andre tilbyderes kurs, hvis relevant.
 4. Kontakt-informasjon. Lenk til kontaktveileder eller legg inn kontaktpersoner i høyre spalte.

Oppsett kurs og seminarer

Emnemal

Vi anbefaler at du bruker emne-malen for kurs og seminarer.

 • UiO får en felles oversikt over alle phd-kurs som er tilgjengelige
 • Mange enheter gjør dette i dag (MN, MED, SV etc.)
 • Emnemalen inneholder alle relevante felter og overskrifter for emnebeskrivelser, og semestersider for de som vil bruke det.

Se veiledning for hvordan du redigerer phd-emner i emnemal.

Arrangements-mal

Seminarer og kurs som ikke skal inn i emnemal, må legges inn som arrangementer, og vises frem i en kalender. Kalendervisning kan også være aktuelt om det er viktig å få en kursoversikt med tidspunkter. Hvis det ikke lenkes til innhold i emnemalen fra kursoversikten, men beskrivelse etc. skal legges inn i arrangementet, skal denne inneholde:

 • Tidspunkt
 • Sted
 • Foreleser
 • Hva seminaret/kurset handler om. Følgende kan være aktuelt å skrive om:
  • Hva lærer du?
  • Opptak og adgangsregulering
  • Forkunnskaper
  • Overlappende emner
  • Undervisning
  • Eksamen
  • Evaluering av emnet, antall studiepoeng
  • Annet
  • Kontakt
  • Evt. semestersider
 • Pensum (hvis relevant)

Hvis dere har institutt-sider og viser frem seminarer etc.: legg inn arrangementer på instituttet, og feed dem inn i felles kurs/seminar-oversikt på fakultet.

Norsk og engelsk

Noen kurs vil kun være på engelsk, andre på norsk. Bruk engelsk emnemal for engelske kurs, og norsk for norske. Da vil de vises korrekt i alle oppsett, søk etc.

Når dere bruker arrangementsmal, legg inn engelske kurs i engelsk mal og på engelsk del av nettstedet. Disse kan så feedes til norsk kurskalender, hvis ønskelig med en felles kalender for både norske og engelske kurs. Ikke gjør det omvendt, siden få som trenger engelske versjoner vil forstå norsk. Vis evt. heller til den felles kalenderen med en lenke.

Hvis dere har institutt-sider og viser frem seminarer etc.: legg inn arrangementer på instituttet, og feed dem inn i felles kurs/seminar-oversikt på fakultet. Hvis alt ligger på fakultet, men det er behov for å kunne vise frem kun de for ett institutt noe sted, lag egne mapper for instituttene, og feed arrangementene til en felles kalender.

Oppsett undersider

Avhengig av hvordan forsiden settes opp, så lag undersider etter behov.

Publisert 14. apr. 2015 20:40 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27