Oppbygging og struktur

Siden skal gi et godt bilde av hvordan ph.d.-programmet er bygd opp.

Hvilke brukeroppgaver skal denne siden svare på

 1. Oppbygging av programmet og tidsplan: hva kan/bør/må jeg gjøre når?
 2. Undervisning: når skal jeg undervise (hvis aktuelt), hvordan får jeg tildelt undervisning?
 3. Hva lærer jeg?
 4. Krav til gjennomføring: hva må gjøres til hvilken tid?
 5. Skal du velge linjer/studieretninger (disipliner), eller gå på forskerskoler
 6. Er det forskjeller for ph.d.-kandidater ansatt på UiO og de som har ekstern finansiering?
 7. I tillegg har dere kanskje andre brukeroppgaver som er relevante for deres enhet

Oppsett av siden

Bruk artikkel-mal. Nedenfor skisseres noen punkter som kan tas med.

 • Beskriv omfang og varighet på programmet.
 • Beskriv hovedstrukturen i programmet, og utdyp hvordan programmet er bygget opp med obligatoriske og valgfrie deler, undervisningsplikt, avhandlingsarbeid, disputas, prøveforelesning
 • Har programmet studieretninger? Lenk i så fall til studieretningenes side om oppbygging, hvis de finnes.
 • Krav for å oppfylle graden.
 • Faglig sammenheng og tydelig progresjon.
 • Anbefalte valg av emner.
 • Anbefalt tidspunkt for utvekslingsopphold. Detaljer utdypes på siden "Utenlandsopphold".
 • Tidspunkt for valg av eventuelle studieretninger. Lenk videre til oppbygning og gjennomføring på studieretningssidene, hvis de finnes.

Hva lærer jeg?

Det er et krav fra NOKUT at det skal være mulig å få svar på "Hva lærer jeg på ph.d.-programmet". Hvis dere har mye info om dette, legg det på en egen artikkel-underside.

Lokal info

Legg inn andre ting dere mener er relevante, og som svarer på brukeroppgavene.

Publisert 14. apr. 2015 20:40 - Sist endret 20. apr. 2015 08:40