Opprette og legge ned et ph.d.-emne

Før et nytt emne publiseres på nett så må emnet være endelig vedtatt og opprettet i FS. Vi bruker emnemapper også for ph.d-emner, og har laget en egen preutfylt versjon for ph.d.

Hvis du trenger å få opprettet en mappe og emnebeskrivelse-mal for et nytt ph.d.-emne, så kontakt din nettredaktør.

Opprette emnemappe

 1. Gå til instituttmappen som emnet skal ligge i på nett. Phd-emnene legges sammen med øvrige studie-emner under http://www.uio.no/studier/emner/
 2. Klikk på ”Ny mappe” og velg "Emnemappe-phd" blant de ulike mappetypene. Du kan også velge vanlig emne-mappe, det er samme mappe og mal vi bruker, men ph.d-mappen er preutfylt med noe informasjon spesifikt for ph.d-emner.
 3. Skriv inn emnekoden fra FS og trykk "Opprett"

Resultatet er:

 • en ny emnemappe. For at mappenavnet skal ha store bokstaver, slik det skal være, må du foreløpig endre manuelt til store bokstaver.
 • en tom emnebeskrivelse-mal på norsk (index.html)
 • en tom emnebeskrivelse-mal på engelsk (index-eng.html)

Begge dokumentene er upubliserte og vil ikke vises på nett før de er publisert.

Redigere emnekode, emnenavn og status - du gjør det nå på emnemappen:

 • klikk på fanen ”Rediger” på emnemappen (se bilde nedenfor)
 • fyll inn FS-emnekode
 • fyll inn emnenavn på aktuelle språk og målformer
 • la ”gjeldende versjon” stå, det vil si at emnet er aktivt
 • klikk på "Lagre"

Mer om de ulike emnestatusene

 • Gjeldende = emnet tilbys studentene
 • Nedlagt = emnet tilbys ikke lenger. Emnet fjernes fra emneoversiktene, og listes i oversikten over nedlagte emner. Emnet får en standardtekst øverst på siden.
 • Videreført = hvis emnet er lagt ned, men videreført under annen emnekode. Emnet får standardtekst øverst på siden med lenke til emnet det er videreført som. Oppfører seg ellers som nedlagte emner.

Språk og emnebeskrivelse

Hvis emnebeskrivelsen kun skal være på norsk

 • slett index-eng.html og du er klar til å skrive på den norske emnebeskrivelsen i index.html

Hvis emnebeskrivelsen kun skal være på engelsk

 • skal kun emnebeskrivelsen (ikke semesterinformasjon) være på engelsk, sletter du index.html og endrer filnavn på index-eng.html til index.html
 • skal hele emnet inkludert semesterinformasjon være på engelsk sletter du index-eng.html og endrer språk på emnemappen til engelsk under "Om"-fanen. Alle underdokumenter vil da automatisk endre språk til engelsk.

For redigering av emnebeskrivelsen, se egen veiledning

Legge ned et emne

For å legge ned et emne setter du status til ”nedlagt” på emnemappen. Emnet vil da listes kun i oversikter over nedlagte emner. Emnebeskrivelsen må ikke avpubliseres, da vil den forsvinne fra listingene over nedlagte emner.

Publisert 17. apr. 2015 15:48 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27