Populærvitenskapelig sammendrag av doktoravhandlingen

Formålet med dette dokumentet er å lage et populærvitenskapelig sammendrag av doktoravhandlingen. Primære målgrupper er allmennheten og media.

Tittel

Stilen skal være populærvitenskapelig. Tenk enkelt, men ikke useriøst. Teksten bør inneholde triggerord som gir leseren lyst til å gå inn på selve saken og som gir treff på søkemotorene. Veiledende lengde på tittel er 1-5 ord.

Innledning

Innledningen skal fortelle leseren hva disputasen handler om, og hva konklusjonen er. En god innledning bør maksimalt være på 25 ord.

Innhold

Skriv kort og forståelig om: 

  • viktige konklusjoner
  • funn som står sentralt i forskningsresultatet
  • hvilket fagområde avhandlingen er skrevet innenfor
  • hvilke problemstillinger og hypoteser avhandlingen arbeider med
  • metode og data som er brukt
  • hvor arbeidet er utført

Tid og sted for prøveforelesning

Her skriver du: Se prøveforelesning og lenker til arrangementet prøveforelesning.

Tid og sted for disputas

Her skriver du: Se disputas og lenker til arrangementet disputas.

Kontaktperson

Her legger du inn navn og lenker til den eller de som kan besvare spørsmål om innholdet i sammendraget, for eksempel kandidaten selv.

Publisert 2. apr. 2014 10:31