Mål, målgrupper og premisser for ph.d-nettsidene og arbeidsoppgaver i prosjektperioden

Laget i forbindelse med relansering av ph.d.-nettsidene våren 2015.

Mål

 • Styrke UiOs omdømme som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard
 • Tiltrekke og rekruttere de beste søkerne
 • Dekke målgruppenes informasjonsbehov og svare på målgruppenes brukeroppgaver (ønsket konsekvens av dette blir reduksjon i henvendelser til ansatte som jobber med ph.d.)
 • Informasjon på norsk og engelsk skal ha like god kvalitet

Målgrupper

 • Eksisterende nasjonale og internasjonale kandidater på program
 • Potensielle nasjonale og internasjonale søkere til program
 • Vitenskapelig ansatte internt og eksternt (veilederrolle, bedømmelseskomite)
 • Teknisk-administrativt ansatte som jobber med forskerutdanning
 • Samarbeidsinstitusjoner
 • Myndigheter/forvaltning
 • Øvrig samfunn (media, arbeidsgivere, næringsliv, politikere, alumni osv.)

Målgruppene på For Ansatte-sidene om ph.d. er primært  teknisk-administrativt ansatte som jobber med forskerutdanning.

Premisser

 1. Innhold som gjelder for flere enn de som er ansatt på UiO, publiseres ikke på  …/for-ansatte/
 2. Kutter nivåer og rydder struktur: Fjerner nivået Doktorgrad og forskerkarriere. Menypunkt heter både sentralt og lokalt: Forskerutdanning: ph.d.
 3. Innhold bor primært på fakultets-nivå. Anbefaler at info ligger på fakultet, inkludert innhold per institutt, og ikke på institutt-sidene. Vi vet at det er forvirrende for brukerne å gå mellom to eller tre nivåer, og det medfører stort sett en del dobbelt-publisering. Sentral info slankes til et minimum. Det vi har der er felles info, hvem kan søke/les før du søker, Dr. Philos, i tillegg til lenker til fakultetenes ph.d-programsider.
 4. Innlemming av institutt-innhold på fakultet-sider: skriv det enten som unntak i teksten, tydelig merket med hvilket institutt det gjelder, bruk accordion eller lag egne sider per institutt om temaet, som lenkes opp. Eksempler på hvordan skrive tekster med lokale unntak finnes på /studier/administrer/
 5. Ingen egen teknisk mal for ph.d.-program. Det er ikke enkelt med felles tekster, fordi retningslinjer etc. ikke er felles. Men felles IA og oppsett, med utgangspunkt i programmalen for studier.
 6. IA er temaorientert.
 7. Ph.d.-programmene  skal vises i programvelgeren på /studier/. Videresender til enhetenes program-sider.
 8. Alt innhold speiles norsk og engelsk. Kurs ligger enten som norsk eller engelsk, evt. må enhetene publisere både norsk og engelsk versjon.
 9. Felles kursoversikt med bruk av emnemal. Ingen behov for å utvikle en egen teknisk mal for ph.d.-emner, men justerer pre-utfylt innhold i en «ph.d.-emnemal». Hvis noen i tillegg vil ha oversikt i en kalender, eller har kurs som ikke registreres i FS, lager de en rangementskalender per enhet. Alt vil da ikke vises felles for UiO, men enhetene kan vise frem alt lokalt.
 10. Forskerskoler ligger direkte under /forskning/, og lenkes opp på relevante sider under ph.d.
 11. Bilder til program-sidene fikser SKS.
 12. Tekst til "Hva bør du vite før du søker ph.d.-program" lages sentralt, og lenkes opp fra enhetenes "Søknad og opptak"-sider.

Hva må enhetene gjøre i prosjektet våren 2015

 1. Hvem leder prosjektet på enheten våren 2015? Lag plan for hvordan dere skal jobbe og gjennomføre planen.
 2. Flytt innhold over i ny IA og nye kjernesider
 3. Forbedre tekster/skrive nytt og avsjekk at brukeroppgaver er besvart
 4. Kartlegg innhold ifht ny løsning: hva må forbedres/nyskrives?
 5. Hvem gjør jobben i Vortex?
 6. Hvem produserer ny tekst? Arbeidsstuer? Hver for seg?
 7. NB. Husk engelske sider og plan for oversettelse. Engelske sider kan publiseres etter 10. juni.
 8. Er brukeroppgaver løst på nettsidene? Sjekk teksten.
 9. Legg inn tilbakemeldingsfunksjon på alle sider, eller be USIT legge inn. Husk å si fra hvilken e-postadresse tilbakemeldingene skal komme til.
 10. Hvem kvalitetssikrer? Hvem har eierskap til sidene?
 11. Brukertest tekster på reelle brukere.
 12. Kurs/emner, legg inn i ph.d.-emnemal, lenk opp fra egne sider (med autosøk, klart ca. 1. juni) NB. Legg inn autosøk i juni
 13. Kvalitetssikre om de emnene som ligger ute i emne-oversiktene er korrekte, om semestermapper skal publiseres etc.
 14. Etter lansering: hvem redigerer hva? Arbeidsfordeling i driftsfase.
 15. Lenkeretting etter lansering

Frister

1. juni: enhetene har laget nye ph.d.-sider, som kan kvalitetssikres av SKS

2.- 7.juni: SKS kvalitetssikrer oppsett, IA etc. og gir tilbakemeldinger til enhetene

8.-9. juni: Enhetene gjør evt. endringer etter sentral kvalitetssikring

10. juni: lansering!

Publisert 17. apr. 2015 11:13 - Sist endret 20. apr. 2015 08:00