Prøveforelesning

Bruk malen for å kunngjøre arrangementet prøveforelesning. Den brukes for både ph.d. og dr.philos. I tillegg til denne malen er det en egen mal for disputas og en mal for et populærvitenskapelig sammendrag beregnet på media og allmenheten.

Se eksempel på ferdig utfylt mal.

Opprette ny prøveforelesning

1. Gå til /forskning/arrangementer/proveforelesninger/<årstall> hvor <årstall> er årstallet disputasen skal avholdes. Velg "Administrer denne mappen".

2. Velg "Nytt dokument" og malen "proveforelesning.html"

3. Skriv inn et fornuftig filnavn på dokumentet basert på navnet på doktoranden. Eksempler:"bjornebye-henrik.html" for doktoranden "Henrik Bjørnebye".

4. Rediger og fyll ut dokumentet på følgende måte:

Tittel

Erstatt klammene med tittelen på prøveforelesningen.

Innledning

Her skal du fylle ut klammene i malen.

Bilde og bildetekst

Det er valgfritt å sette inn et bilde av kandidaten. Se retningslinjer om bruk av bilder på uio.no. Merk: Hvis det legges inn et bilde, laget det her automatisk alt-tekst basert på doktorandens navn.

Tid og sted

Fyll inn feltene med tid og sted for prøveforelesning, eventuelt med lenke til kart.

Innhold

Under innhold ligger det noen faste overskrifter du må fylle ut:

  • Tid og sted for disputas. Her skriver du: Se disputas og lenker til arrangementet disputas.
     
  • For mer informasjon. Lenke til det populærvitenskapelige sammendraget som er skrevet i artikkelmal. I tillegg kan du vurdere om du vil ha med et navn på en kontaktperson som kan gi ytterligere informasjon om selve arrangementet (disputasmiddag, blomster, bestille avhandling, etc.).

Emneord

Se retningslinjer for emneord.

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27