Søknad og opptak

Ph.d.-nettsider på fakultet om søknad og opptak skal følge et felles oppsett.

Hvilke brukeroppgaver skal siden svare på

 • Hvordan søke: Trinn for trinn-veiledning, inkludert søknadsskjema og hvordan du faktisk får søkt: formelle krav til søknad, hva vektlegges i en søknad? Krav til prosjektbeskrivelse. Hvor skal søknaden sendes? Frister.
 • Finansieringsordninger/ansettelse: hvilke typer finnes?
 • Hvis stipendiat, må jeg likevel søke opptak på ph.d.-program?
 • Hvilke kvalifikasjonskrav gjelder
 • Hvilke linjer/studieretninger (disipliner), forskerskoler kan jeg søke på
 • Hvis ansatt som stipendiat: har jeg de samme rettigheter og privilegier som andre ansatte?
 • Hvis ekstern finansiering: får jeg kontor, pc etc på UiO?
 • Kan jeg spørre noen underveis i søknadsprosessen? Hvem i så fall? Hvordan kommer jeg i kontakt med ønsket fagmiljø (eller skal man ikke det)? Hva kan man få av veiledning i søknadsprosessen?
 • Stillingsutlysninger ved fakultetet/UiO, og evt. til relevante samarbeidspartnere - lenke til dem
 • Når kan jeg forvente svar på søknaden?
 • Samveiledet grad (ekstern part, cotutelle o.a.) - er info om dette relevant for enheten og mht. søknad og opptak?
 • Hva er ph.d.-avtalen?
 • I tillegg har dere kanskje andre brukeroppgaver som er relevante for deres enhet

Oppsett på forsiden

Bruk forsidemal. Den skal inneholde kort tekst øverst på siden, i blank boks, om at det finnes to (evt. flere) måter å søke på.

Det er to måter å søke om opptak på et ph.d-program på:

 • søk på en utlyst stipendiatstilling
 • søk opptak med ekstern finansiering

Deretter står en boks med informasjon om hver av disse, med lenke til egne artikkel-undersider.

Hvis dere har mye generell informasjon som gjelder for begge søkemetodene, oppretter dere en egen artikkel med denne informasjonen, og lenker til den fra de to andre undersidene. Husk å bruke relevante trigger-ord i lenketekst.

I høyre kolonne lenkes det til kontakt-informasjon. Enten til en kontaktveileder, eller til personer som skal kontaktes. I tillegg lenkes det til en nettside som ligger sentralt, om hvilke generelle krav UiO stiller til de som skal søke og om nyttig informasjon alle bør kjenne til før de søker. Tilpass tekst og lenketekst om krav til egen enhet. Noen fokuserer på at kandidater må ha gode karakterer, andre på at enheten må ha veilederkapasitet på temaet etc.

Innhold på undersider om "søk på utlyste stipendiatstillinger" og "søk opptak med ekstern finanisering"

Bruk artikkel-mal. Legg inn relevant innhold for din enhet, og sjekk at det svarer på brukeroppgavene.

Publisert 14. apr. 2015 20:40 - Sist endret 20. apr. 2015 08:40