SFF-er og SFI-er

Alle SFF-er og SFI-er som administreres av UiO, skal plasseres på fakultet.uio.no/sff og følge felles mal. Nettredaktør på fakultetet hjelper til med å få laget nettsider, og USIT setter opp malen.

Målgrupper

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

  • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
  • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
  • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
  • Media

Som hovedregel skal SFF-ens/SFI-ens forside og overordnede sider være tilgjengelig og forståelig for alle målgrupper. Underliggende sider kan ha mer spesifikke målgrupper, som for eksempel gruppens deltakere eller andre forskerkollegaer. Språk og tilgjengelighet tilpasses deretter.

Norsk og engelsk

Alle SFF-er og SFI-er skal ha nettsider både på norsk og engelsk. Du trenger ikke å speile all informasjonen på begge språk, men det er krav til minsteinformasjon. Se nærmere forklaring i retningslinjene for språk på uio.no.

Forsiden

Forsiden følger en oppsatt mal, men innholdet må tilpasses den enkelte SFF/SFI.

Se veiledning for forsiden til SFF-er.

Innhold og struktur

Det er laget en mal for informasjonsarkitekturen: hva skal plasseres hvor.

Forskningsprosjekter

UiO har en mal for forskningsprosjekter, for å kunne synliggjøre dem på flere steder på nettstedet. Bruk malen når prosjektene skal presenteres.

Forskergrupper

UiO har en mal for forskergrupper, for å kunne synliggjøre dem på flere steder på nettstedet. Bruk malen når forskergrupper skal presenteres

Forskernettverk

Kategorien Forskernettverk kan brukes om enheten har det.

Publikasjoner

Det er mulig å liste opp publikasjoner fra Cristin, eller lage en artikkel om hver publikasjon og publisere dem. Snakk med nettredaktør på fakultet om hva som kan være hensiktsmessig.

Unngå dobbeltpublisering. Hvis forskergrupper, prosjekter eller annet også skal profileres på instituttets nettsider for eksempel, lag en versjon, og lenk mellom nettsidene.

Pluricourts: Se hvordan prosjekter, publikasjoner og arrangementer etc. skal publiseres. Denne instruksen gjelder kun SFF-en Pluricourts på JUS.

Tjenester og verktøy

Fra Tjenester og verktøy skal det lenkes til biblioteket og IT-tjenester. Og evt. andre kunnskaps- eller publikumsressurser. Se veiledning

Om

Se veiledning for presentasjoner om enheten. Tilpass behovet til SFF-en. Menypunktet er obligatorisk.

Personer

Alle ansatte på UiO har en personpresentasjon på enhetene de er tilknyttet. Disse listes opp i en felles liste sammen med evt. eksterne tilknyttede. De eksterne har mest sannsynlig sin personpresentasjon på sin arbeidsplass. På SFF-ens nettsider kan man lage en felles liste der alle ansatte vises, med lenker til deres respektive personpresentasjoner på UiO eller eksternt. USIT setter dette opp for SFF-ene før lansering. Menypunktet er obligatorisk.

Avslutning av en SFF

Når senteret avsluttes skal nettsidene gjennomgås med tanke på å beholde statisk innhold og eventuelt flytte innhold som skal videreføres ny plassering. Nyhetsrelatert innhold som aktuelle saker, arrangementer etc bør avpubliseres. På hovedsiden skal det tydelig framgå at senteret er avsluttet med lenke til kontaktpunkt og nettsider for miljøene som viderefører forskningen til senteret. Etter et år etter avslutning kan nettsidene slettes.

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no
 

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 10. juli 2019 11:18