Siste 100 publikasjoner fra Cristin for forskningsenheter

Det finnes en egen dokumentmal som automatisk lister de siste 100 publikasjoner for en bestemt enhet.

Når skal den brukes

Når forskningsmiljøer har behov for å vise frem sin siste registrerte publikasjoner.

Hvem kan bruke malen

Malen krever at enheten som skal listes har en stedkode ved UiO.

Hvor skal den plasseres

For forskergrupper som har stedkode og har presentasjon under «Forskning»

Legg nettsiden som indeksside i publikasjonsmappa til forskergruppa f.eks.:

/<institutt>/forskning/grupper/<gruppe>/publikasjoner/index.html

For forskergrupper (og avdelinger) som har stedkode men ingen egen presentasjon under «Forskning»

Lag en mappe som du kaller «Publikasjoner» under enhetspresentasjonen og legg nettsiden som indeks-side i den mappen. f.eks.

/<institutt>/om/organisasjon/<underenhet>/publikasjoner/index.html

For fak/institutter som publiserer utvalgte publikasjoner med artikkelmal

Plasser nettsiden som et supplement til de utvalgte publikasjonene i publikasjoner-mappen f.eks.:

<institutt>/forskning/publikasjoner/siste-100.html

Og lenk nettsiden opp i høyrekolonnen eller innledningsteksten til publikasjonsmappen.

For fak/institutter uten utvalgte publikasjoner under «Forskning»

Plasseres på:

<institutt>/forskning/publikasjoner/index.html

Hvordan opprette en slik side

Nettredaktør på fakultet og museer har tilgang til å opprette nye nettsider basert på denne malen gjennom «Nytt dokument» under «Forskning» på sitt nettsted.

Malen heter «Siste publikasjoner» (eller «Latest publications» på engelsk nettsted).

Er du ikke nettredaktør på fakultet/museum og ønsker å benytte denne malen tar du kontakt med din nettredaktør.

Pass på dette ved utfylling

Tittel

For publikasjoner for et fakultet eller institutter bør tittelen bare være "Siste publikasjoner".

For en forskergruppe bør tittelen være "Siste publikasjoner – " og så skriver du inn navnet på forskergruppen etter tankestreken (med stor forbokstav på navnet på gruppa).

Stedkode

For vanlig utlisting fylles feltet ut med hele stedkoden. Dette vil vise publikasjoner for kun for enheten med gitt stedkode.

Publikasjoner kan også listes ut for underenheter ved bruk av wildcard. Dette gjøres ved å erstatte de to eller fire siste sifferene i stedkoden med '*'. F.eks. "17*" eller "1705*". Dette vil ikke fungere for enheter med underenheter hvor første del av stedkoden ikke er lik, altså før wildcard. Dette er altså en teknisk begrensning man må ta høyde for.

Eksempler på bruk

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 16. des. 2021 11:48