Tverrfaglige satsinger

UiOs tre satsinger UiO:Norden, UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap plasseres på UiO.no/forskning/satsinger og følger felles mal.

Mål

Mål for uio.no som er aktuelle for satsingene:

 1. UiO.no skal kommunisere og markedsføre UiOs forskning og innovasjon og samfunnsverdien av denne.
 2. UiO.no skal aktivt kommunisere og markedsføre den forskningsbaserte utdanningen.
 3. UiO.no skal brukes aktivt i rekruttering av ansatte.
  3.b - UiO skal tiltrekke seg de beste søkerne, de nye ansatte i forskergruppene
 4. UiO.no skal bidra til økt dialog og samhandling med skole, næringsliv, myndigheter og samfunnet for øvrig.
 5. UiO.no skal bidra til økt dialog og samhandling internt og eksternt nasjonalt og internasjonalt a. UiO.no skal tilby støtte til forskerne.
 6. UiO.no skal sørge for økt effektivitet og kvalitet i arbeidet internt.

Målgrupper

Primærmålgrupper for de tre satsingene er:

 1. Vitenskapelige ansatte ved UiO, inkludert phd-kandidater
 2. Ledelsen på UiO
 3. Vitenskapelig ansatte vi samarbeider med utenfor UiO
 4. Potensiell vitenskapelig ansatt
 5. Myndigheter og forvaltning

Sekundærmålgrupper:

 1. Potensiell student
 2. Eksisterende student
 3. Næringsliv
 4. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som vi samarbeider med
 5. Interesseorganisasjoner
 6. Kommunikasjonsrådgivere internt og eksternt
 7. Media
 8. Allmennheten

Brukeroppgaver

1. Hva er satsingen?

Viktigste brukeroppgave er å vise hva satsingene er, og svare på spørsmålet "Hva er satsingen?". Dette er derfor et eget menypunkt. Det skal svare på hvilke fagfelt som er med, hva gjør satsingen, hva skjer i satsingen.

2. Mulighet for å søke finansiering

En annen viktig brukeroppgave er å vise forskere, både internt på UiO, eksterne og samarbeidspartnere om mulighet for å søke om finansiering, hvordan kan forskeren knytte seg til satsingen etc.

3. Andre brukeroppgaver

 1. Hva foregår av forskning nå innenfor satsingen – hvem er med: grupper, prosjekter, personer
 2. Hvilken verdi gir satsingen til samfunnet?
 3. Hva skjer med Livsvitenskapsbygget?
 4. Finnes det kurs eller arrangementer jeg kan gå på?
 5. Hvem har fått midlene som ble utlyst?
 6. Hvordan er min egen enhet, gruppe etc. synliggjort på satsings-sidene?
 7. Hvem kan jeg kontakte om ulike ting?
 8. Hvordan er satsingen organisert?

Norsk og engelsk

Alle satsinger skal ha nettsider både på norsk og engelsk. Du trenger ikke å speile all informasjonen på begge språk, men det er krav til minsteinformasjon. Se nærmere forklaring i retningslinjene for språk på uio.no.

Innhold og struktur

Malen følger informasjonsarkitekturen (IA) på UiOs nettsider ellers i størst mulig grad. Det er laget en mal for informasjonsarkitekturen, se IA-mal for de tverrfaglige satsingene.

Forside

Satsingenes forsider skal følge en oppsatt mal så sant det er mulig. Se forside for tverrfaglige satsinger.

Egen toppmeny og toppbanner

UiO:Livsvitenskap, UiO:Norden og UiO:Energi har egen toppmeny og eget toppbanner. Se retningslinjer for nettsteder som kan ha egen toppmeny og toppbanner.

Profilering

Enheter som er del av en eller flere satsinger, bør profilere det på egne nettsider. Se mal og merker for profilering av de tverrfaglige satsingene

Publisert 10. mars 2017 10:04 - Sist endret 7. apr. 2017 12:41