Profilering av tverrfaglige satsinger

Enhetene som er del av en eller flere av de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO:Norden og UiO:Energi bør profilere dem på sine nettsider ved å bruke merkene til de tverrfaglige satsingene.

Merkene finnes i to ulike formater og kan brukes etter behov, 100 piksler og 60 piksler:

100 piksler

  

Merk: UiO:Norden har en norsk og en engelsk versjon av merket.

60 piksler

   

 Merk: UiO:Norden har en norsk og en engelsk versjon av merket.

Alle merkene finner du her

Lenke fra merkene til satsingene

Hvert merke skal lenkes til den respektive satsingens nettsider. Legg merke til skrivemåten:

Eksempler på profilering på forskningsforsider, enhetsforsider og prosjektsider

Enhetene bestemmer selv om de vil profilere satsingene på forsknings- eller enhetsforsiden. På sentrale sider profileres de på forskningsforsiden.

Merk: bruk tekstene som følger merkene i eksemplene.

Velg redigeringsmodus for å kopiere koden.

Publisert 21. feb. 2017 09:37 - Sist endret 31. mars 2017 14:42