Vi forsker på

”Vi forsker på” er en tematisk navigering i forskningen ved UiO, og skal gi brukere som ikke kjenner vår organisatoriske struktur en mulighet til å finne frem i forskningen ved universitetet.

Skjermprint av forsiden til Forskning på de sentrale nettsidene til UiO. "Vi forsker på" er plassert midt på nettsiden
Skjermprint av forsiden til Forskning på de sentrale nettsidene til UiO. "Vi forsker på" er plassert øverst på nettsiden.

”Vi forsker på” er en tematisk inngang for å finne frem i forskningen ved UiO for brukere som ikke kjenner vår interne organisering.

Kategoriene under ”Vi forsker på” er derfor ikke nødvendigvis en speiling av organisatorisk struktur, selv om det i noen tilfeller kan være det.

”Vi forsker på” skal synliggjøre bredden av forskningen ved universitetet og vise brukerne relevant informasjon innenfor et gitt tema på tvers av organisasjonen.

Målgrupper

I konseptet ”Vi forsker på” er det spesielt behovene til målgruppene media og studenter vi ønsker å ivareta. Teksten bør ligge på samme nivå som en vanlig leksikalsk artikkel, vi bør ta hensyn til målgruppen som ikke er fagpersoner innenfor temaet.

UiO sentralt har ellers definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

  • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
  • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
  • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
  • Media

Kategorier på ulike nivå

Kategoriene under ”Vi forsker på” befinner seg på flere nivåer. Det vi kaller nivå 1 er kategoriene som i dag presenteres på forsiden til de sentrale forskningssidene. Det er viktig å forstå at ingen enhet alene eier en kategori. Alle kategorier skal kunne benyttes av alle enheter til å kategorisere sin forskning.

Nivå 2 er kategoriene som presenteres på siden under en nivå1-kategori. Hvis du for eksempel klikker på nivå1-kategorien ”Helse og medisin”, havner du på en ny side og får en oversikt over kategoriene på nivå 2 under Helse og medisin.

Unntaksvis kan vi også operere med et nivå 3. Hvis man for eksempel klikker på nivå 1-kategorien "Språk og litteratur" og deretter klikker på nivå 2-kategorien "Litteratur og litteraturvitenskap", kommer man til et nivå 3 som lister flere kategorier under "Litteratur og litteraturvitenskap".

Kriterier for kategorier

  • Kategoriene skal hjelpe målgruppene å finne frem i forskningen på uio.no.
  • De trenger ikke å følge organisasjonsstrukturen
  • Kategoriene er samlebetegnelser som kan romme flere prosjekter/grupper eller evt. underkategorier
  • De strekker seg i tid
  • Navnet på kategorien må være forståelig for målgruppene
  • Kategoriene skal være forankret hos forskningsdekan ved enheten som eier dem

Splittside

I noen tilfeller vil vi oppleve at flere enheter har forskning innenfor samme kategori. Da skal man havne på det vi kaller en ”splittside”.

En splittside skal fortelle brukeren at det er flere enheter som forsker på samme kategorien, og gi deg lenker til de enhetene som forsker på dette. En splittside bør også si noe mer om hva som er forskjellen på forskningen ved de ulike enhetene innenfor samme temaet.

Her kan du se en versjon av en splittside på kategorien ”Minoriteter og etnisitet".

Landingssider

Når man navigerer seg gjennom "Vi forsker på”-kategoriene, skal man til slutt havne på det vi kaller en landingsside.

Det betyr, at om man klikker på kategorien ”Samfunn og politikk” og finner kategorien ”EU”, så skal man havne på en landingsside hos den enheten som forsker på ”EU”. Hvis det er flere enheter som forsker på ”EU”, så kommer du til en splittside, som lister opp alle enhetene som forsker på ”EU” med lenke til deres landingssider.

Les mer om landingssider

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no
 

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 16. okt. 2017 10:24