Nettinformasjon om valg

Disse retningslinjene skal sikre en enhetlig praksis og oversiktlig informasjon om valg.

Prinsipper

 1. Det skal være et tydelig skille mellom informasjon om valgprosess og sittende styre/leder/organ.
 2. All faktainformasjon samles på eksterne sider under «Om enhet».
 3. Aktuelt-saker publiseres eksternt eller internt i henhold til målgruppe(r).

Typer valg

 • Styre (UiO, fakultet, institutt/enhet)
 • Leder (rektor/prorektor, dekan/prodekan, instituttleder/stedfortreder)
 • Verneombud
 • LAMU

Plassering av valginformasjon

 1. Styre- og ledervalg
  • Egne valgsider under «Om > Organisasjon > Valg ved enhet»
  • Trinn i prosessen kunngjøres som aktuelt-sak/arrangement/pressemelding internt eller eksternt i henhold til målgruppe(r)
  • Sittende styre og leder under «Om > Organisasjon»
 2. Verneombud og LAMU
  • Valg kunngjøres som Aktuelt-sak internt
  • Sittende verneombud og LAMU under «Om > HMS»

Valginformasjon om leder- og styrevalg

Klikk på lenkene for å se eksempler. Rektorvalget 2013 og valg av midlertidige vitenskapelig tilsatte til Universitetsstyret 2015 er brukt som eksempler.

Nivå Sidetittel Innhold Kommentarer Aktuelt-sak
1 Om enhet      
2   Organisasjon      
3     Valg ved enhet Oversikt over valg som gjennomføres ved enheten Statisk informasjon  
4       Ledervalg Hvem kan velge, hvor ofte, regelverk, kontaktinformasjon, relatert informasjon Oppdateres ved oppstart av ny valgprosess  
5         Ledervalg ÅÅÅÅ Valgside for kommende/pågående/siste valg; innhold avhengig av faser i valgprosessen:    
   
 1. Valgannonsering: hvem velges av hvem for hvilken periode, evt. frist for forslag av kandidater, periode og prosedyre for gjennomføring av valget
  X
   
 1. Presentasjon av kandidater
Føyes til ved utløp av forslagsfrist X
   
 1. Kunngjøring av at valget er i gang
Tekst for valgannonsering endres når valget starter X
   
 1. Informasjon om når valget ble holdt og valgresultat
Oppdatering når valget er over og kandidatene kunngjort av valgstyret X
5         Ledervalg ÅÅÅÅ - 1 Valgside for nestsiste valg: valgresultat og presentasjon av kandidater Oppdateres ved avslutning av hver valgprosess  
5         Tidligere ledervalg Valgside for tidligere valg: valgresultat og kandidatnavn Oppdateres ved avslutning av hver valgprosess  
4       Styrevalg Hvem kan velge, hvor ofte, regelverk, kontaktinformasjon, relatert informasjon Oppdateres ved oppstart av ny valgprosess  
5         Styrevalg ÅÅÅÅ Valgside for kommende/pågående/siste valg; innhold avhengig av faser i valgprosessen:    
   
 1. Valgannonsering: hvem velges av hvem for hvilken periode, frist for forslag av kandidater, periode og prosedyre for gjennomføring av valget
  X
   
 1. Presentasjon av kandidater
Føyes til ved utløp av forslagsfrist X
   
 1. Kunngjøring av at valget er i gang
Tekst for valgannonsering endres når valget starter X
   
 1. Informasjon om når valget ble holdt og valgresultat
Oppdatering når valget er over og kandidatene kunngjort av valgstyret X
5         Styrevalg ÅÅÅÅ - 1 Valgside for nestsiste valg: valgresultat og presentasjon av kandidater Oppdateres ved avslutning av hver valgprosess  
5         Styrevalg ÅÅÅÅ - 2/3/4... Valgsider for tidligere valg: valgresultat og presentasjon av kandidater Oppdateres ved avslutning av hver valgprosess  
Publisert 3. juli 2015 12:50 - Sist endret 14. nov. 2017 14:12