Forside personer - på enheter

Emneord-liste, enhetsoversikt og søk (obligatorisk)

Øverst på siden listes klikkbare emne-ord opp i en boks, med en lenke til "Alle emneord" nederst i boksen. Tittel: Emner. Opplistingen går over to spalter hvis enheten også har underenheter. Hvis ikke, går den over tre spalter.

Hvis underenheter, listes de opp i tredje spalte. Overskrift: Enheter.

I fjerde spalte: søkefelt, med søk etter studenter og personer på enheten.

Liste over ansatte (obligatorisk)

Under boksen med emneord og søkefelt etc. listes personer på enheten opp alfabetisk.

Eksempel fra jus.uio.no - med underenheter

Illustrasjon: personer-forsiden på jus.uio.no

 

Publisert 30. sep. 2014 08:51 - Sist endret 16. okt. 2020 10:54