English version of this page

Slik redigerer du personpresentasjonen din

Personpresentasjonene på Universitetet i Oslo viser hva hver ansatt jobber med, og fungerer som et digitalt visittkort med kontaktinformasjon.


Kom i gang

Logg inn 

Følg veiledningen for å redigere en nettside.

Husk å lagre og publisere

Klikk på Lagre og vis-knappen for å se den ferdige personpresentasjonen. Det lønner seg å lagre underveis.

  Endre stillingstittel, navn eller kontaktinformasjon

  Finner du feil i kontaktinformasjonen?

  Kontaktopplysninger, navn og informasjon om stillingen din hentes automatisk fra UiOs lønns- og personalsystem (SAP). Hvis du står med feil stillingstittel, kontaktinformasjon eller navn skal du ikke rette opp i dette på personsiden. For å rette opp dette, må informasjonen oppdateres i systemene som personsiden henter informasjonen fra:

  Du skal ikke skru av personopplysninger fra lønns- og personalsystemet (SAP) eller endre brukernavnet som er fylt inn på personsiden.

  Fyll inn denne kontaktinformasjonen selv

  • Romnummer, slik at det blir enklere for besøkende å finne fram til deg.
  • Treffetider, hvis du kun ønsker besøk på bestemte tider eller har treffetid for studenter.
  • Besøksadresse, hvis arbeidsplassen din ligger et annet sted enn enheten du er knyttet til.

  Er stillingen din tilknyttet to enheter?

  • Velg "nei" på å bruke personopplysninger registrert på UiOs lønns- og personalsystem.
  • Fyll ut persondata. Fyll ut stillingstittel 1 og 2 med stedkoder. Det vil da vises som to tilknytninger i personpresentasjonen.

  Skriv kort om arbeidet ditt 

  • Personpresentasjonen din bør ha relevant informasjon for de som oppsøker den. Det kan være studenter, journalister, fagfeller, konferansearrangører, priskomiteer eller kolleger.
  • Ta kun inn innhold her som er faglig relevant for din stilling ved UiO. Lenk kun opp presentasjoner og rapporter som er ferdigstilt. Ikke bruk personpresentasjonen for innhold under arbeid.
  • Er du usikker på hva som kan bo her, ta kontakt med din lokale nettredaktør.

  Eksempler på innhold for vitenskapelig ansatte:

  • faglige interesser og kompetanseområder
  • emner det undervises i, med lenke til studieprogrammer og emner
  • faglig bakgrunn i form av et kort utdrag av utdanning og arbeidserfaring, med relevans for din stilling ved UiO
  • samarbeid, og eventuelt lenke til relevante nettsider
  • priser
  • verv
  • publikasjoner

  Eksempler på innhold for administrativt ansatte:

  • arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter
  • tidligere arbeidserfaring og utdanning, gjerne i kortform
  • presentasjoner og rapporter

  Merk: Personpresentasjonen er ikke en privat hjemmeside for innhold. Den skal kun gi en kort presentasjon av din bakgrunn og utdanning samt kontaktinformasjon.

  Få tips til å skrive godt på nett

  • Ta språksjekken, og les tipsene om hvordan du skriver godt på nett.
  • Ikke skriv alene. La en kollega lese teksten din og komme med tilbakemelding.

  Redigere, formatere og legge inn tekst

  Gå til tekstboksen hvor du vil legge inn tekst. Om personsiden din er ny, vil du se en veiledende mal-tekst med forslag til innhold. Malteksten er synlig for alle som besøker personsiden din, så dette bør du slette eller fylle inn.  

  Verktøylinjen over tekstboks.
  Over tekstboksen er det en verktøylinje. Den bruker du til å sørge for at teksten er formatert riktig. 

  Verktøylinjen har flere knapper som hjelper deg med å strukturere teksten din. En god tekst på nett er universelt utformet og lett å skumlese. De vanligste knappene i verktøylinjen er:

  Lim inn tekst

  Om du vil legge inn tekst fra et annet nettsted eller dokument, klikker du på ikonet i verktøylinjen som heter «Lim inn som ren tekst» og følger instruksene.

  Ikonet for lim inn som ren tekst
  Les mer om å lime inn tekst.

  Overskrifter

  Alle mellomoverskrifter skal være formatert med «Overskrift 2». Om du ønsker overskrifter under dette igjen, bruker du «Overskrift 3» og så videre.

  Nedtrekksmenyen for overskrifter.
  Les mer om å sette inn og fjerne overskrifter.

  Lenker

  Alle lenker skal ligge i teksten og ha en forklarende lenketekst, for eksempel slik:

  Du bør altså ikke legge lenken utenfor teksten, for eksempel slik:

  Ikonet for å sette inn en lenke
  Les mer om å sette inn, endre eller fjerne en lenke.

  Kulepunkt

  Om du skal ramse opp eller strukturere mye informasjon, kan det være lettere å lese dette i form av en kulepunktliste eller nummerert liste.

  Ikonet for kulepunkter og nummererte lister.
  Les mer om å sette inn kulepunkt og de andre symbolene i verktøylinjen

  Velge språk: norsk og engelsk

  Du har en norsk og en engelsk personpresentasjon

  Begge sider må oppdateres av deg. Den ene siden blir ikke oppdatert automatisk om du legger inn endringer på den andre. 

  • Du skal kun skrive norsk på den norske personsiden.
  • Du skal kun skrive engelsk på den engelske personsiden.

  Hvis du bare har tekst på enten engelsk eller norsk, skal du informere leseren om hvilken språkversjon av personsiden din hun kan finne all informasjon på. For eksempel:

  • Du kan finne mer informasjon på min engelske side.
  • You can find more information on my Norwegian page.

  På den norske siden kan du gjerne skrive på nynorsk. Du kan ikke skrive på svensk eller dansk.

  Hvorfor det?

  Universitetet i Oslo må følge Språkrådets føringer for språk på offentlige nettsider. Føringene sier at det kun kan være engelsk tekst på engelske personsider, og norsk tekst på de norske personsidene.

  Om du ønsker å oversette noe av teksten til engelsk selv, kan du finne nyttige ressurser for oversettelse på UHRs termbase og ordnett.no.

  Legge inn emneord

  Emneord hjelper brukerne av uio.no å finne fram til personer med kompetanse innenfor et bestemt område. Dette er en av de aller viktigste oppgavene for de som besøker nettsidene. Derfor skal emneord brukes på alle personsider på uio.no. For å fylle inn emneord, går du til Emneord-feltet rett under "Innhold".

  Finn dine emneord

  Slik bruker du emneord

  • Skriv alltid emneord med stor forbokstav.
  • Velg ett av forslagene som dukker opp.
  • Legg inn emneordene fra generelt til spesielt.
  • Legg inn maks 7 emneord.

  Er emneord består som regel av ett ord, og maks 4-5 ord, aldri setninger. Savner du et emneord? Ta kontakt med nettredaktor@uio.no.

  Legge inn eller endre bilde

  Du har to bilder på personpresentasjonen din

  Trenger du bilde?

  Be fotografen i kommunikasjonsavdelingen din om hjelp med å få tatt, formatert og lastet opp bilder.

  Vise forskningsprosjekter og -grupper

  Alle forskningsprosjekter eller -grupper på UiO registrerer deltakere med brukernavn på sidene sine. Det gjør at prosjekter og grupper du er registrert som deltaker i, vil dukke opp automatisk. Engelske sider for prosjekter og grupper blir vist på engelsk personside, og norske sider blir vist på den norske personsiden.

  Om prosjektet ikke har nettside på UiO, kan du legge inn navn og lenke til eksterne grupper og prosjekter manuelt.

  Utfylte felt med navn og nettadresse for et forskningsprosjekt.
  Prosjekt du legger inn selv skal alltid ha en nettside leseren kan gå til, som presenterer prosjektet nærmere. Sett alltid nettsidens adresse i parentes etter navnet, hvis lenken er til en nettside utenfor UiO.

  Vise publikasjoner

  Bla deg ned på redigeringssiden til du kommer til «Publikasjoner» og velg «ja» for å vise det du har registrert i Cristin på personsiden.

  Som standard blir 100 av dine nyeste arbeider som er registrert i Cristin blir vist. Men dette kan økes til 500. De blir oppdatert automatisk hver natt kl. 02.00 og hver gang dokumentet lagres. Hver publikasjon blir vist med APA-stilen for referanselister. Se lister over hvilke kategorier i Cristin som er plassert under hver arkfane.

  Hvis du ønsker å fremheve noen få publikasjoner du mener er spesielt relevante for leseren, kan du gjøre det under «Utvalgte publikasjoner». Publikasjonene skal ha full referanse med lenke i teksten hvor leseren kan finne full tekst, der det er mulig.

  Du kan velge å lage listen over utvalgte publikasjoner i Cristin isteden for i Vortex. Du lager denne listen ved å redigere din egen personprofil i Cristin (se bildet under).

  Inne i redigeringen må du velge knappen "Legg til vitenskaplig arbeid" et stykke ned på siden for å søke opp aktuelle publikasjoner som du kan legge til. Publikasjonene som legges til må allerede være registrert i Cristin.

  Vise strøm (RSS) fra blogg og sosiale medier

  Om du har en fagblogg eller bruker sosiale medier i arbeidet ditt, kan du vise en automatisk strøm med innlegg fra din blogg eller Twitter-konto i høyremargen på personsiden din.

  Skriv inn for eksempel: "Twitter" i feltet for "Tittel", og en RSS-lenke som henter inn Twitter kontoen. RSS-lenker ser gjerne slik ut: https://twitrss.me/twitter_user_to_rss/?user=DITT BRUKERNAVN 

  Feltene for tittel og nettadresse til blogg eller sosiale medier.

  Mangler du personpresentasjon?

  Når du er nyansatt, blir en personpresentasjonsside opprettet for deg av nettredaktøren din. Ved noen enheter redigerer også nettredaktøren innholdet for deg. Om du mangler denne siden eller tilgang til å redigere innholdet, ta kontakt med din nettredaktør.

  Publisert 29. apr. 2014 15:30 - Sist endret 14. feb. 2022 17:27