Årshjul for studieinformasjon på nett 2020

Årshjulet viser felles frister for UiO og er grunnlaget for å planlegge lokale arbeidsprosesser og frister/arbeidsstuer. Enkelte viktige frister for søkere, studenter og timeplanleggingen er tatt med for å vise hvilke datoer vi arbeider frem mot (i kursiv).

Relaterte årshjul/frister:

Se ellers for ansattesidene om studieadministrasjon

 

Frist:

Hva skal gjøres:

Hvem utfører:

2020

   
2. mars

Frist for opplenking av studiestart på programsidene

Fakultet må fjerne utdatert info om studiestart og opprette arrangement for velkomstmøte. Se veiledning for studiestart på programsidene.

AKS oppdaterer studiestartsida, frister og velkomstseremonien.

LOS, fakultetene

 

15. mars Frist for å inndra studieretter etter forutgående forhåndsvarsel. Send forhåndsvarsel i perioden 5.-15. februar. Inndra i perioden 20. februar.-15. mars.
Merk oppdatert FS-veiledening etter nytt reglement fra våren 2021.
Fakultetene
1. april Fakulteter, USIT, LOS
4. mai Utvekslingsavtaler: Frist for oppdatering og kvalitetssikring av alle nettsider om utvekslingsavtaler for kommende søknadsrunde. Se veiledning. Søknadsweb åpner rundt 1. juni (eksakt dato settes senere). Fakulteter, LOS
8. juni
 • Semestermappene for høsten og for emner med sommersemester blir publisert ved at leserettighetene åpnes for alle.
 • Frist for å ha
  • kvalitetssikret semestersidene: pensum, timeplaner og eksamen - tid og sted.
  • kvalitetssikret oversikter over emner med undervisning neste høst
  • oppdatert emnebeskrivelsene
  • fjernet gamle emner ifra instituttvise emneoversikter på norsk og engelsk.
  • oppdatert emnegruppebeskrivelsene.
 • Sjekkliste for kvalitetssikring av emne- og semestersider.
USIT publiserer, fakultetene kvalitetssikrer i forkant

10. juni

 

Studentweb tilrettelagt for høsten, se studentenes registreringsfrister
Fakulteter
Institutter
Studenter

22. juni

Fakultetene publiserer undervisningsopptakets første runde i FS/Studentweb. HF, SV, UV, JF, TF og MED
19. juni

Frist for publisering av komplett program for studiestart på programsidene. Se veiledning for studiestart.

AKS oppdaterer den sentrale studiestartsida og fellesarrangementene for hele UiO.

Fakultetene
I juni

Vedtak om opprettelse av nye studieprogrammer i universitetsstyret.

Vi anbefaler at nye masterprogrammer ferdigstiller programnettsider ila. juni, før sommerferien, siden internasjonale studenter kan søke allerede fra starten av oktober.

LOS, fakultetene
20. juli Samordna opptak: søkere får svar på hovedopptaket. Samordna opptak
24. juli
Frist for å svare på tilbud om studieplass via Samordna opptak.
Søkere
10. august

Valgalternativet for våren og sommeren 2020 fjernes i emneoversiktene. Fjerne ev. lenker til disse oversiktene fra institutt- og fakultetssider. Sommer 2021 legges til.

LOS. Fakultetene fjerner ev. lenker på sine sider.

17. august

Fakultetene publiserer svar på undervisningsopptakets andre runde i FS. Fakultetene

17. august

Liste over emner med ledige plasser blir publisert. Uttrekket blir bestemt av hva som registreres i FS. Se FS-veiledning. LOS
 
18. august

kl. 9: Studentweb åpner for å søke på emner med ledige plasser, både for program- og enkeltemnestudenter.

Husk FS-løsningen for enkeltemnestudenter uten studieprogram. Merk særlig dato og klokkeslett på undervisningsenhetene

Fakultetene inkl. MN

24. september

Fakultetene, USIT, LOS
15. oktober Frist for å inndra studieretter etter forutgående forhåndsvarsel. Send forhåndsvarsel i perioden 5.-15. september. Inndra i perioden 20. september-15. oktober. Fakultetene
2. november Utvekslingsavtaler: Frist for oppdatering og kvalitetssikring av alle nettsider om utvekslingsavtaler for kommende søknadsrunde. Se veiledning. Søknadsweb åpner rundt 1. desember (eksakt dato settes senere).  
23. november
 • Semestermappene for våren blir publisert ved at leserettighetene åpnes for alle.
 • Frist for å ha
  • kvalitetssikret semestersidene: pensum, timeplaner og eksamen - tid og sted.
  • kvalitetssikret oversikter over emner med undervisning neste vår
  • oppdatert emnebeskrivelsene
  • fjernet gamle emner ifra instituttvise emneoversikter på norsk og engelsk.
  • oppdatert emnegruppebeskrivelsene.
 • Sjekkliste for kvalitetssikring av emne- og semestersider.
USIT publiserer, fakultetene kvalitetssikrer i forkant

1. desember 2020

Studentweb tilrettelagt for våren, se studentenes registreringsfrister
Fakulteter
Institutter
Studenter
1. desember

Studietilbudet 2021-22 må være oppdatert og fullstendig. Frist for å kvalitetssikre og publisere alle studieprogrammer som tilbys.

NB! Antall studieplasser på "Søknadsfrist og opptak" må oppdateres i samsvar med opptaksrammesaken i november.

Beskrivelsene som er på nett 1. desember, er de som vil bli brukt til å oppdatere utdanning.no for neste søknadsår.

Fakultetene
Senest 14. desember 2020 Undervisningsopptaket for våren skal være publisert i FS/Studentweb. HF, SV, UV, JF og TF

2021

   

4. januar 2021

Studentweb åpner andre runde for å søke på emner på TF, JF, MED, HF, SV og UV for programstudenter. Programstudenter
Fakultetene
7. januar 2021 Liste over emner med ledige plasser blir publisert. Uttrekket blir bestemt av hva som registreres i FS. Se FS-veiledning. Usit publiserer listen, fakultetene sørger for at det er riktig i FS, slik at listen blir riktig.

8. januar 2021

kl. 9 Studentweb åpner for å søke på emner med ledige plasser også for enkeltemnestudenter på TF, JUS, MED, HF, SV og UV.
For emner på MN starter søknad til emner med ledige plasser fra 12. jan. 2021

Husk FS-løsningen for enkeltemnestudenter uten studieprogram. Merk særlig dato og klokkeslett på undervisningsenhetene

Studenter
 

 

Fakulteter

10. januar 2021

Valgalternativet for høsten 2020 fjernes i emneoversiktene. Fakultetene må fjerne ev. lenker til disse oversiktene fra institutt- og fakultetssider.

LOS. Fakultetene fjerner ev. lenker på sine sider.

Senest
11. januar 2021

Publisere svar på undervisningsopptaket i FS for studenter på MN.  Master i rettsvitenskap 18. januar. MN og JF

 

Publisert 3. jan. 2017 16:59 - Sist endret 1. okt. 2020 13:14