Årshjul for studiestartsinfo på nett

Frister for studiestartsidene på program

Studiestart i august

 • Frist for å fjerne gamal info frå studiestartsida: 15. februar. Ansvarleg: Morten/ SES sender epost til fakulteta med påminning
 • Frist for å oppdatere studiestartsidene på program: 1. mars. Ansvarleg: Morten/ SES sender epost til fakulteta med påminning. 
 • Oppdatér og legg til arrangement frå i fjor: 15. juni. Ansvarleg: Morten sender ut påminning til fakulteta og sørgjer for at fellesarrangementa er oppdaterte. 

Studiestart i januar

 • Oppdatere studiestartsida: Medio november

Frister for studiestartsidene sentralt (for SES)

Frist Kva Ansvarleg
November

Oppdatere studiestartsida med tanke på dei som startar i vårsemesteret: PSI, MED og JUR.
Sende påminning til fakulteta om at dei må ha studiestartdato klar på sine sider. 

Oppdatere info om fadderordninga og opprette arrangement for fellesarrangement under studiestartveka i januar. 

Morten 
Januar Sjekk lenkerapport for programsidene Cecilie
Februar/mars
 • Oppdater studiestartsida
  • fjern info som gjeld studiestart i januar
  • publisere dato for studiestart til hausten
  • dette bør det ellers stå noko om på sida:
   • fadderordninga
   • tilretteleggjing
   • godkjenning av tidlegare utdanning
   • velferdstilbud
   • studentforeiningar
  • vis studiestart i bunnmeny på studier 
 • Send e-post til studiestartsnettverket  pluss studieweb: studieinfo-web@admin.uio.no om å oppdatere studiestartinfo på programmet innan fristen 11. mars. Gamal info må takast vekk før velkomstseremonien publiserast (det fører til at studiestart blir lenka opp frå programforsidene). 
 • Oppdater felles fristar 
 • Oppdater tidspunkt (og evt. tekst) for velkomstseremonien (gjer at studiestart blir lenka opp frå programforsidene)
Morten 
Mars/april
 • Oppdater fellesarrangementa frå i fjor med dato og klokkeslett for i år. 
 • Opprett eventuelle nye fellesarrangement med dato, klokkeslett og stad
 • Oppdater lista over program med oppstart til hausten (OPP har oversikt over kva program som tek opp studentar). NB! Sjekk at studiestart på nye program abonnerer på fellesarrangement + feeder inn fristar. 
 • Oppdater sida om fadderordningen for nye studentar 
 • Ca 25. april: Legge inn boks om "Har du søkt? Du får svar på opptaket ca 20. juli (lenke til SO). 
 • Legge inn kalenderen over fellesarrangementa. 
 • Vurdere: Plass til filmane frå LINK, som no?

Morten (fellesarr og fadder.)

Cecilie (liste over prog). 

 

I APRIL 2019: Sjå på innhald til ny tekstboks - svar på oppstartsspørsmål om KOR, NÅR og KVA skjer under studestart. Pluss timeplan og pensum (kor finn du det? Emnesider)

Juni 

 • Fakulteta oppdaterer studiestart på programsida innen fristen 19. juni.
  Ansvar for å sende ut påminning til fakulteta: Morten 
 • Lenke opp studiestart på ditt studieprogram fra studiestartsiden etter at fristen til fakultetene er gått ut (mellom 19. og 26. juni).
 • Publiser sjekkliste for det du må gjere i august på studiestartsida: 
  • brukarnamn og passord
  • semesteravgift
  • semesterregistrering
  • studie- og semesterkort
 • Evt. legg inn boks som går til Samordna opptak - Eks: "Har du søkt om studieplass ved UiO? Du får svar..."
 • Gå over alle fellesarrangementa og legg til evt. nye detaljar

   

  Morten

  Juli

  Fra ca 1. juli

  På uio.no:

  Før 15. juli:

  På uio.no og uio.no/studier/:

  • Gjer klar frontesak for forsida og studier-sida. Sjå årshjul for aktueltsaker for uio.no og studier-forsiden for "oppskrift" på korleis den skal vere. Lag frontesakane som arbeidsversjonar. 
  • Sjekk over alle sentrale sider om studiestart (studiestartsida, fellesarr, frister, fadderordningen) - alt må være oppdatert og best mulig før besøkstoppen som kjem etter opptak.

  Når studentane får beskjed om opptak (sannsynligvis mellom 15. og 19. juli): 

  • Legge ut frontesak om studiestart på forsidene og studiesiden . 
  • Sjekk at Facebook-redaksjonen lagar post med lenke til studiestartsinfo. 

  Legg ut studiestartsdato for vårsemesteret på dei programma det er relevant - i høgrefelt?  

  Etter 15. juli - I samband med utsending av tilbudsbrev frå samordna opptak

  studiestartssiden

  Nettredaktør

   

   

   

   

   

  Cecilie

   

   

   

  Morten

   

   

  Cecilie

   

   

   

  Nettredaktør

   

  Nettredaktør

   

  Nettredaktør

   

   

  Nettredaktør

   

   

   

   

  August
  • Tidlig i august: Sjekk lenkerapport for programsidene - send ut rette lenker oppdrag til fakultet sånn at ting er bra i studiestart. 
  • Mandag 12: Sett inn boks:" Semesteret er i gang... Sjå kva som skjer på ditt studieprogram"
  • Fronte bytte av seminargruppe-nettsida via studiestart-sida. Sjekk i forkant med studiestartnettverket og infosentrene om korleis det er best å fronte. 

  Cecilie

   

  Morten

   

   

  Publisert 21. mai 2014 08:26 - Sist endret 8. mai 2020 09:22