Emnegrupper

1. Opprette ny emnegruppeside

Ofte er det studieweb-redaktør på fakultet som oppretter nye emnegruppe-beskrivelser. Emnegrupper må også alltid registreres i FS.

 1. Gå til riktig fakultetsmappe under http://www.uio.no/studier/emnegrupper/
 2. Opprett en ny emnegruppemappe ved å klikke på "Ny mappe" øverst i høyre. Mappenavnet skal være lik emnegruppekoden (FS-koden) og skal skrives med store bokstaver.
 3. Klikk inn på den nye mappa.
 4. Klikk på "Nytt dokument" oppe til høyre, kryss av for malen emnegruppe, og skriv inn index i feltet for filnavn.

2. Stille språket til nynorsk og engelsk

En emnegruppepresentasjon kan skrives på bokmål, nynorsk eller engelsk. Du stiller språk på faste overskrifter på arkfanen "om" og feltet "språk".

3. Malen - overskrifter og felter

Status på emnegruppen (obligatorisk):

 • "gjeldende versjon" = emnegruppe som tilbys
 • "under utfasing" = tar ikke opp nye studenter lenger
 • "nedlagt emnegruppe" = emnegruppe som ikke lenger tilbys.

Nedlagt emnegruppe:

 • Det kommer ut en standardtekst på toppen av siden
 • Emnegruppa fjernes automatisk fra emnegruppeoversiktene.
 • Informer om ev. nye emnegrupper som erstatter den gamle under "Om emnegruppen".

Navnet på emnegruppen (obligatorisk):

Navnet på emnegruppen skal ikke inneholde antall studiepoeng (skal skrives inn et eget element og kommer ut foran navnet i tittelen på dokumentet).

Emnegruppekode (obligatorisk):

Skriv inn emnegruppekoden (samme som i FS) med tall og STORE bokstaver.

Emnegruppens omfang (obligatorisk):

Skriv antall studiepoeng.

Om emnegruppen (anbefalt):

Beskriv emnegruppen kort:

 • Faglig kjerne i emnegruppen
 • Obligatoriske vs valgfrie emner
 • Eventuelle rekkefølge emner må tas i, og eventuelle forkunnskapskrav for emnegruppen.
 • Eventuelt hvilke masterstudier emnegruppen kan gi kvalifiseringsgrunnlag for (videre studiemuligheter skal primært stå på bachelorprogramsidene, og opptakskrav til master skal være beskrevet på masterprogrammets nettside Søknadsfrist og opptak).

Emner i emnegruppen (obligatorisk):

Legg inn emnekode-referanser ved å bruke referansekomponenten. Den ligger til høyre for lenke-knappene i menylinjen over fritekstfeltet. Skriv inn emnekodene med store bokstaver. Fullt emnenavn hentes da ut automatisk fra emnebeskrivelsene.

Det er mulig å gruppere emnene under passende overskrifter, f.eks. i "Obligatoriske emner", "Valgfrie emner".

Relevante studieprogrammer (obligatorisk):

Legg inn FS-kodene til studieprogrammer og studieretninger som emnegruppen inngår i. Bruk referansekomponenten til høyre for lenke-knappene i menyen over fritekstfeltet. Da listes program-/studieretninger m lenker (kode må samsvare med det som står på program-/studieretningssiden).

Annet (valgfri):

Brukes ved behov.

Kontaktinformasjon (obligatorisk):

Velg riktig kontaktpunkt i nedtrekksmenyen.

Emnegrupper på nynorsk og engelsk må ha registrert nynorsk/engelsk kontaktinfo i den eksterne adressefila.

4. Publisere ny emnegruppebeskrivelse

En emnegruppebeskrivelse blir publisert på http://www.uio.no/studier/emnegrupper/ hvis:

 1. leserettigheter på emnegruppebeskrivelsen og mappen den ligger i er satt til "Tillatt for alle" og
 2. emnegruppekode, -navn og -omfang er utfylt og
 3. status er satt til gjeldende versjon

Når en emnegruppe ikke lenger skal vises på nett, så skal statusen på emnegruppen settes til "nedlagt".

Spørsmål? Kontakt din studieweb-redaktør.

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27