Emneinformasjon – veiledninger

Veiledninger for emnebeskrivelser og semestersider.

Emnebeskrivelser

En beskrivelse av hva emnet handler om; hva man kan forvente å lære og hvilke undervisnings- og vurderingsformer som brukes.

Emnebeskrivelsen er en formell avtale mellom UiO og studenten. Endringer i faglig innhold må vedtas.

Semestersider

Informasjon for et bestemt semester, som timeplan, pensum og eksamen. Alle emner får en ny semesterside hver gang de undervises.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Retningslinjer for å tilgjengeliggjøre tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger på nett.

Forelesningsopptak

Det finnes flere løsninger for opptak av forelesninger. Enten kan du publisere opptaket som en ressurs i timeplanen til studentene, uten å redigere i forkant. Eller så kan du redigere og etterarbeide opptaket før publisering.