Kvalitetssikring av emnesider

Dette skal kvalitetssikres i forkant av publisering av semestersidene hvert semester:

Semestersider

 1. Kontroller at innholdet på semestersidene er riktig. Det gjelder timeplan, tid og sted for eksamen, kontaktinfo, pensumlister. NB: pensum skal ligge på semestersidene og ikke i Canvas. Se rapport over hvilke emner som mangler pensumliste eller ikke har publisert denne.
 2. Mangler en semesterside? Se rutine for å opprette semestersider.
 3. Klonede emner? Registrer felles undervisning på semestersiden (kun på emnet som ikke har egen undervisning).

Se veiledninger for semestersidene.

Emnebeskrivelser

 1. Sikre at innholdet i emnebeskrivelsene er riktig og oppdatert for neste semester.
 2. Sjekk at det ikke ligger gammel informasjon i feltene for undervisningssemester og eksamenssemester. Her er det gammelt rusk å rydde i for mange. Fjern gammel info. Vurder om kommentarfeltet er rett sted for innholdet. Emne elementrapporten kan være en hjelp til å få oversikt.
 3. Det skal være null døde lenker i emnebeskrivelsene og semestersidene for inneværende og neste semester. NB! Rapportene under viser også døde lenker for tidligere semestre.

Emneoversikter

 1. Kontroller at de instituttvise emneoversiktene bare lister emner som tilbys.

  Emner som er avsluttet fjernes fra lista ved å stille statusfeltet på emnemappa til nedlagt. Husk også at emnet skal termineres i FS.

 2. Semestervise instituttoversikter: Kontroller at det er riktige emner som kommer til å vises i filtreringsvalget for neste semester og semesteret etter.

  De semestervise emneoversiktene styres av det som registreres som undervisningssemester i emnebeskrivelsen.

 

 

Publisert 20. mars 2012 13:35 - Sist endret 4. nov. 2019 09:13