Semestersiden

Semestersiden ligger i en undermappe av emnemappen og har navn etter semesteret (f.eks. v18).

Opprette semestermapper

Se hva som skal til for å få opprettet semestermappe for et emne.

Innholdet på semestersiden

Kvalitetssikring av emne- og semestersider

Adgangsbegrense materiale til studenter som går på emnet

Det er mulig å bruke FS-grupper så kun studentene som går på et gitt emne et gitt semester får tilgang til undervisningsmaterialet. Se veiledning for kursgrupper fra FS.

Canvas-veiledninger

Canvas-veiledninger

 

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 23. juli 2018 14:43