Beskjeder på emner og programmer

Hvor legge ut beskjeden

Hvem vil du nå?

  • Studenter på et bestemt emne: legg ut beskjed på semestersiden til emnet.
  • Alle studenter på et program: legg ut beskjed på programnettsiden.
  • Studenter på en bestemt studieretning: legg ut beskjed på studieretningsnettsiden.

Beskjedene fra program- og emnesidene feedes inn i Mine studier

Hvordan legge ut beskjeder

På semestersidene er beskjeder lenket opp uavhengig av om det er gitt noen beskjeder eller ikke. På programsidene er det annerledes, her lenkes ikke beskjedmappen opp før det finnes noen beskjeder å vise.

Slik legger du ut beskjeder:

  • Logg på Vortex, hvis du ikke allerede er pålogget. Da kommer knappen "Ny beskjed" opp under beskjeder. Fyll inn tittel og beskjedtekst.
  • De siste tre beskjedene vil vises på forsiden. Du kan endre antallet i redigeringen av semestersiden.
  • Når du skal gi den første beskjeden på et nytt studieprogram kan det være lurt å gå inn i administrasjonsmodus, bla deg fra til beskjedmappen og så slutte å administrere. Da får du opp knappen "Ny beskjed". Når første beskjed er gitt vil beskjedene lenkes opp på programforsiden.

Skrivetips for beskjeder

  • Skriv korte beskjeder
  • Bruk bold for å framheve, ikke STORE BOKSTAVER eller italics
  • Lag lenketekst som beskriver siden det lenkes til, f.eks. "Program og påmelding", ikke "her" eller selve nettadressen.
  • Slett gamle beskjeder jevnlig

Feeding av beskjeder til program

Enkelte fakulteter feeder beskjeder som gjelder alle studenter ved fakultetet fra en mappe under /studier/

Det legges også ut beskjeder sentralt hvis de gjelder alle studenter ved UiO. Feeding av disse til beskjedmappen på program gjøres slik:

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 30. jan. 2017 10:28