English version of this page

Kursopplasting - last opp forelesninger og undervisningsvideo

Med applikasjonen "Kursopplasting" kan du laste opp forelesningsopptak og andre undervisningsvideoer til semestersiden til emnet, i mappen "Forelesningsvideoer". Du kan også få lenket opp videoen til en undervisningsaktivitet i timeplanen. Hvis emnet bruker Canvas, vil videoene som blir lastet opp også bli tilgjengelige fra venstremenyen på emnet i Canvas.

Hvis du ønsker å laste opp videoen manuelt, se brukerdokumentasjon for manuell opplasting.

1. Start applikasjonen

Start applikasjonen ved å gå til kursopplastingssiden.

Alle på UiO har tilgang ved å logge inn med UiO brukernavn og passord. 

2. Velg emne 

Etter å ha logget inn, velg hvilket emne du ønsker å laste opp en undervisningsvideo til under "Velg emne".

Merk: Emnet må ha undervisning innen 50 dager for å synes i listen.

For å kunne laste opp undervisningsvideoer må du ha skriverettighet til mappen Forelesningsvideoer på semestersiden til emnet. Hvis du mangler skrivetilgang, ta kontakt med studiewebredaktør på enheten din.

Ved å knytte undervisningsvideoen til en forelesning/undervisningsaktivitet, blir den tilgjengelig for studentene i timeplanen på semestersiden og i Mine studier. Hvis du ikke velger en undervisningsaktivitet, blir undervisningsvideoen lastet opp til mappen "Forelesningsvideoer", men blir ikke lenket opp på nettsidene.

Når du har valgt emne og undervisningsaktivitet (valgfritt), må du trykke på "Neste"-knappen.

Skjermbilde fra kursopplasting, første side der man velger emne og undervisningsaktivitet.

3. Opplastingsvalg

Du har nå valgt hvilket emne og undervisningsaktivitet (valgfritt) som du skal laste opp til. Deretter må du sette tittel og publiseringsstatus. 

Tittel

"Tittel" er tittelen videofilen får når den blir lastet opp. Hvis filen er lenket opp til en undervisningsaktivitet blir tittelen navnet på lenken til videoen i timeplanen. Det blir satt en default tittel av applikasjonen, som du kan endre her. 

Skjermbilde av tittel-feltet i applikasjonen.
Du kan velge å endre tittel før du laster opp videoen.

Hvis du laster opp mer enn en fil om gangen, får alle filene samme tittel. Du kan endre tittelen etter at videoen er lastet opp ved å gå til filen på semestersiden.

Se hvordan du kan endre tittel på videoen etter at den er lastet opp

Finn frem til videofilen i forelesningsvideoer-mappen på semestersiden ved å klikke på lenken til videoen i e-posten du fikk fra kursopplastings-applikasjonen.

Klikk på "Rediger"-fanen i menyen. I feltet "Tittel" kan du endre tittelen. Trykk på "Lagre og vis"-knappen når du er ferdig med å endre tittel. 

Skjermbilde av endring av tittel på videoen.
Du kan endre tittel på videoen etter at den er lastet opp til semestersiden.

Se eksempler på hvordan tittelen fremvises på semestersidene

Screen shot of the timetable with link to the lecture recording.
Tittelen blir navnet på lenken i timeplanen.
Screen shot of the video web page with title.
Tittelen blir også vist på nettsiden der videoen spilles av.

Last opp publisert/upublisert

Du kan velge om du vil laste opp videoen publisert eller upublisert på semestersiden. Hvis videoen er publisert, blir den tilgjengelig for studentene med en gang den er lastet opp. Hvis du laster opp upublisert, blir den ikke tilgjengelig på semestersiden før den eventuelt publiseres manuelt.

Skjermbilde fra opplastingsapplikasjonen.
Velg om videoen skal lastes opp publisert eller upublisert.

4. Velg filer som skal lastes opp

Velg fil(er)

Velg hvilke filer du ønsker å laste opp fra datamaskinen din.

Last opp

Når du har valgt en eller flere videofiler, blir "Last opp"-knappen tilgjengelig. Last opp filene ved å trykke på "Last opp"-knappen. 

Skjermbilde fra applikasjonen der man velger hvilke filer som skal lastes opp.

Bekreft og send inn filer

Når videofilene har blitt lastet opp, trykk på "Bekreft og send inn filer"-knappen for å sende dem videre til semestersiden. Du mottar en e-post når filene er lastet opp og tilgjengelige i Forelesningsvideoer-mappen på semestersiden.

Skjermbilde av applikasjonen ved opplasting.

Når du har trykket på "Bekreft og send inn filer"-knappen, får du opp en bekreftelsesdialog på at videoen har blitt sendt videre til semestermappen.

Skjermbilde av bekreftelsesdialog etter innsending av filer.
Bekreftelsesdialog etter å ha trykket på "Bekreft og send inn filer"-knappen.

Hvor blir videoene tilgjengelige?

Videoene blir tilgjengelige i mappen "Forelesningsvideoer" på semestersiden til emnet. Dersom man har knyttet videoen til en undervisningsaktivitet blir den også tilgjengelig fra timeplanen til emnet og i Mine studier.

Hvis emnet bruker Canvas, blir videoene tilgjengelige fra menyvalget "Video" i venstremenyen på emnet i Canvas.

Skjermbilde som viser hvordan forelesningsvideoen blir fremstilt i timeplanen til emnet.
Når videoen er lastet opp tilknyttet en undervisningsaktivitet, blir det fremvist i timeplanen til emnet under Ressurser/pensum samt i studentens timeplan i Mine studier.
Skjermbilde av Canvas med forelesningsvideoer
Dersom emnet bruker Canvas vil også videoene som blir lastet opp være tilgjengelig fra venstremenyen i Canvas.

Styring av tilgang til forelesningsvideoene

Dersom man ønsker at forelesningsvideoene skal være begrenset til f.eks. kun UiO-brukere, eller en gitt gruppe studenter, kan dette gjøres ved hjelp av tilgangskontroll på forelesningsvideo-mappen. 

Se informasjon om rettigheter på mapper og filer i Vortex for å se hvordan du kan sette egne rettigheter på mappen for forelesningsvideoer. Se dokumentasjon over grupper som kan brukes for å gi tilgang til Vortex for å finne ut hvordan tilgang f.eks. kan begrenses til en gitt studentgruppe.

Mer om applikasjonen

Les mer om applikasjonen "Kursopplastning"

Publisert 20. apr. 2020 13:53 - Sist endret 30. aug. 2020 13:07