Opplasting av forelesningsopptak til timeplanen

Om forelesningsvideoer i timeplanen

Alle semestersider får en mappe under seg kalt ´Forelesningsvideoer´. Videoer som blir lagt inn i denne mappen får et eget felt der man kan knytte dem til en forelesning i emnet. Ved å knytte dem til en forelesning, blir forelesningsvideoene automatisk lenket opp under "Ressurser" i timeplanen til studentene samt i timeplanen på Mine Studier.  

Regelverk for opptak av forelesninger på UiO

Før du laster opp forelesningsvideoer på UiOs nettsider må du sette deg inn i regelverk for opptak av forelesninger og andre arrangement på UiO.

Hvordan laste opp en forelesningsvideo

1. Gå til semestermappen for emnet og finn mappen 'forelesningsvideoer'

Mappen vil som standard være skjult i venstremenyen, man finner den ved å logge inn og administrere semestermappen.

2. Last opp forelesningsvideoen til semestermappen

Ved å gå inn i administrasjonsmodus, får man tilgang til å redigere mappen (gitt at man har tilgang til dette). På fanen "Innhold i mappen" velger man "Last opp fil". Velg videoen du vil laste opp, og trykk på knappen "Last opp".

3. Gjør om videoen til en type forelesningsvideo

Gå inn på selve filen i administrasjonsmodus og gå til "Rediger"-fanen. Øverst på siden finner du knappen "bytt til forelesningsvideo". Trykk på denne knappen for å gjøre videoen om til en forelesningsvideo.

Knapp for å bytte til forelesningsvideo. Bilde.
Knapp for å gjøre om fra vanlig video til forelesningsvideo.

4. Legg inn tittel på forelesningsvideoen

I feltet tittel på "Rediger"-fanen kan du legge inn tittel på forelesningsvideoen. Tittelen blir navnet på lenken til videoen i timeplanen.

Felt for å redigere tittel for forelesningsvideoen. Bilde.
Feltet tittel der man kan redigere tittelen til forelesningsvideoen.

5. Legg inn forelesningstidspunkt

Lenger ned under "Rediger"-fanen finner du en nedtrekksmeny "Tidspunkt for timeplansaktivitet". I nedtrekksmenyen ligger alle aktivitetene som er listet opp i timeplanen til emnet. Velg riktig aktivitet i nedtrekksmenyen og trykk på "Lagre".

Videoen vil nå dukke opp i timeplanen til emnet på det valgte tidspunktet, og som en ressurs i timeplanen under Mine Studier.

Knytte forelesningsvideoen til timeplansaktivitet. Bilde..
I nedtrekksmenyen velger man hvilken timeplansaktivitet forelesningsvideoen skal knyttes til i timeplanen.

 

Styring av tilgang til forelesningsvideoene

Dersom man ønsker at forelesningsvideoene skal være begrenset til f.eks. kun UiO-brukere, eller en gitt gruppe studenter, kan dette gjøres ved hjelp av tilgangskontroll på forelesningsvideo-mappen. 

Se informasjon om rettigheter på mapper og filer i Vortex for å se hvordan du kan sette egne rettigheter på mappen for forelesningsvideoer. Se dokumentasjon over grupper som kan brukes for å gi tilgang til Vortex for å finne ut hvordan tilgang f.eks. kan begrenses til en gitt studentgruppe.

Publisert 10. aug. 2017 09:15 - Sist endret 4. okt. 2018 10:50