English version of this page

Opplasting av forelesningsopptak til timeplanen

Det har kommet en applikasjon for opplasting av forelesningsvideoer, se veiledning for hvordan du kan laste opp forelesningsvideoer med Kursopplasting.

For at forelesningsvideoen skal være synlig i timeplanen, er det viktig at du knytter videoen til timeplanen ved å følge stegene under punkt 4. 

Forelesningsvideoer i timeplanen

Alle semestersider får en mappe under seg kalt ´Forelesningsvideoer´. Videoer som blir lagt inn i denne mappen får et eget felt der man kan knytte dem til en forelesning i emnet. Ved å knytte dem til en forelesning, blir forelesningsvideoene automatisk lenket opp under "Ressurser" i timeplanen til studentene samt i timeplanen på Mine Studier.

1. Før du laster opp forelesningsvideo

Før du laster opp forelesningsvideoer på UiOs nettsider må du sette deg inn i regelverk for opptak av forelesninger og andre arrangement på UiO.

2. Hvordan laste opp en forelesningsvideo

1. Gå til semestersiden til emnet du vil laste opp videoen til. 

Viser hvor man finner semesteroversikt

2. Logg inn med din UiO-bruker, hvis du ikke allerede har gjort dette. Innloggingen finner du nederst på siden . 

 

3. Klikk så på pilen som er ved siden av navnet ditt øverst på siden, for så å trykke deg videre på "Administrer dette dokumentet". 

Nedtrekksmeny hvor man kan velge å administrere dokumentet

4. Klikk på valgt semester i brødsmulestien i øvre del av siden. 

Brødsmulemeny som viser i hvilken mappe forelesningsvideoen skal legges

5. Finn så mappen "Forelesningsvideoer", klikk deg inn her. 

Viser innholdet i gitt mappe, viser at Forelesningsvideo mappen skal velges

6. Klikk "last opp fil" deretter klikker du på "bla gjennom..." for å finne filen du vil laste opp. Når du har funnet filen klikker du "last opp"

Opplastningsmeny

7. Filen legges inn i listen blant de andre. 

Viser at filen er lagt inn i liste med samsvarende filer

For å endre tittel, type video og tilgang se veiledningen under.

3. Endre informasjonen for forelesningsvideoen 

Trykk deg inn på selve videofilen, så videre til "rediger" fanen for å endre på ting som tittel, type video og forelesningstidspunkt. 

Viser at det er "rediger" fanen som skal velges

Type video

Øverst på siden vil du ha alternativet å markere videoen som Strømbar video eller Forelesningsvideo. Er ikke "forelesningsvideo" allerede valgt, bytt til dette. 

Bytte mellom forelesningsvideo eller strømbar video

Tittel, beskrivelse og visningsbilde

1. I feltet under "tittel" kan du legge inn ønsket tittel til forelesningsvideoen.  Denne tittelen blir navnet på lenken til videoen i timeplanen. 

2. Legg så til en beskrivelse som gjengir hovedinnholdet i forelesningsvideoen. 

3. Legg ved et miniatyrbilde hvis ønskelig, dette blir forsidebildet til forelesningsvideoen.  

Hvilke tekstlige redigeringsformer som kan gjøres for å identifisere filen

Skjul elementer

Her kan du velge om du vil at videoen skal kunne lastes ned til private datamaskiner. Huker du av for "nedlastningslenke" vil ikke nedlastningslenken være synlig under videoen. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, hvit, svart, produkt.

Bildet kan inneholde: teknologi, elektronisk apparat, font.
Hvordan det vil se ut hvis du ikke huker av for noen av alternativene over

4. Knytt forelesningsvideoen til timeplanen

Nederst er det en nedtrekksmeny hvor du kan endre tidspunktet for når forelesningen blir tilgjengelig i timeplanen. I nedtrekksmenyen velger du hvilken timeplansaktivitet forelesningsvideoen skal knyttes til i timeplanen. 

NB: For at forelesningsvideoen skal kunne knyttes til timeplanen må den være kategorisert som en forelesningsvideo, ikke strømbar video. Se hvordan du gjør dette under punkt 2. 

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, skjermbilde, teknologi.

 

Bildet kan inneholde: tekst, font, produkt, linje, teknologi.

5. Styring av tilgang til forelesningsvideoene

Dersom man ønsker at forelesningsvideoene skal være begrenset til f.eks. kun UiO-brukere, eller en gitt gruppe studenter, kan dette gjøres ved hjelp av tilgangskontroll på forelesningsvideo-mappen. 

Se informasjon om rettigheter på mapper og filer i Vortex for å se hvordan du kan sette egne rettigheter på mappen for forelesningsvideoer. Se dokumentasjon over grupper som kan brukes for å gi tilgang til Vortex for å finne ut hvordan tilgang f.eks. kan begrenses til en gitt studentgruppe.

Publisert 16. apr. 2020 18:44 - Sist endret 16. apr. 2020 18:55