Opprette semestermapper

Semestersider opprettes automatisk hvert semester, hvis emnebeskrivelsen er publisert og det er registrert undervisningsaktivitet på emnet i FS.

Dato for opprettelse og publisering

  • Høstens semestermapper blir opprettet i mars/april med lesebegrensning, og så "massepublisert" ved at vi fjerner lesebegrensningen i slutten av mai.
  • Emner med sommer-undervisning opprettes samtidig med høstens semestermapper i mars/april og publiseres i slutten av mai (NB: all tid og sted-info må registreres på sommersemester i FS og TP også).
  • Vårens semestermapper blir opprettet i september/oktober med lesebegrensning, og så "massepublisert" ved at vi fjerner lesebegrensningen i slutten av november.

Se eksakte datoer i årshjulet.

Kriterier for å få semestermappe

Semestermapper opprettes automatisk basert på to kriterier:

  1. Publisert emnebeskrivelse og
  2. Opprettet undervisningsaktivitet i FS

Ikke kopier over fjorårets semestermappe manuelt. Da blir det krøll i systemet og feil i automatiske listinger etc.

Etter masseopprettelsen er satt i gang, kommer nye semestermapper til kort tid etter man har fylt kriteriene for semestermappe (hver hele time i arbeidstiden).

Emner uten undervisning

Ønsker du semestermappe for et emne som ikke har undervisning? Kontakt studiewebredaktør på ditt fakultet og oppgi emnekoden. Nye mapper blir opprettet hver hele time. Du trenger ikke registrere info-termin i FS for å få semestermappe.

Studiewebredaktøren registrerer emnekode i dette dokumentet for å få semestermappe for våren 2020.

Pensum og timeplan

Vi vet at studentene ser etter timeplan og pensum tidlig. Pensum og timeplaner skal være på plass når semestersiden publiseres.

Slette semestermappe

Skal ikke emnet gå likevel? Da kan du slette eller avpublisere semestermappen. Lenken fra emnebeskrivelsen fjernes automatisk etter slettingen.

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 16. jan. 2020 15:08