Semestersiden

Semestersiden ligger i semestermappen og heter index.html . På uio.no er semestersidene strukurert på formen /emnekode/v18/index.html

Tittel blir generert automatisk

 • Emnenavn og emnekode hentes fra emnemappen.
 • Semester er ferdig angitt på semestermappa når den opprettes.

Felles undervisning (klonede emner/heisemner)

Hvis emnet har felles undervisning med et annet emne:

 • Sett "Ja" i feltet "Felles undervisning", og registrer emnekoden på emnet det har felles undervisning med. Det kommer da en tekst på semestersiden med lenke til det andre emnet.
 • Feltet skal kun fylles ut på det emnet som ikke har egen undervisning.

Canvas

Sett "Ja" hvis emnet bruker Canvas. Det kommer da en overskrift på semestersiden med info og innloggingsknapp til Canvas. Valget du gjør settes som default neste gang det genereres semestermapper.

Plassering av beskjeder

Du kan bestemme om beskjedene skal vises i midtspalten eller til høyre. Default innstillinger:

 • 4 eller færre ressurslenker plasseres i høyre spalte, beskjedene i midten.
 • 5 eller flere ressurslenker plasseres i midtspalten, beskjedene i høyre spalte.

Antall beskjeder

Du kan bestemme hvor mange beskjeder som vises på forsiden. Default er 3.

Kommentarer/blogg

Du kan la studentene få kommentere på beskjeder, slik at semestersiden får et bloggaktig preg. Se veiledning.

Faste elementer

 • Timeplan - lenkes opp uavhengig av om det kommer timeplandata fra TP eller ikke. Timeplanen kan avpubliseres hvis emnet ikke har planlagt undervisning.
 • Eksamen: tid og sted - lenkes opp hvis det fins innhold fra FS.
 • Pensumliste - lenkes opp når pensumlista blir publisert.

Hvis noen av dokumentene ikke fins eller er upubliserte, blir de heller ikke lenket opp.

Faglærere

 • Legg inn brukernavn på faglærer. Navn og lenke til ansattpresentasjon kommer da i høyre spalte, etter kontaktinformasjonen.
 • Eksterne faglærere uten brukernavn kan legges til under "Andre lærere".

Ressurslenker

 • Du kan lage inntil 6 overskrifter.
 • Hver overskrift kan ha mange lenker under seg, klikk på "Flere" for å legge inn ny lenke.

Kontaktinformasjon

 • Velg kontaktpunkt i nedtrekkslista.
 • Det bør være samme kontaktpunkt på emnebeskrivelsen og semestersiden.
Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 9. aug. 2018 13:01