Språk

Språket på semestermappen blir styrt av undervisningsspråk satt i emnebeskrivelsen (Norsk eller Engelsk).

Er språk i emnebeskrivelsen satt til "Norsk (engelsk ved behov)" er det språket som er valgt på emnemappen som styrer hvilket språk semestermappene blir opprettet på.

Endre språk

Hvis semestermappen er opprettet på feil språk kan en endre til rett språk manuelt. I tillegg er det lurt å se på innstillingene beskrevet ovenfor slik at det ikke blir feil neste gang det opprettes semestermapper også.

 • Logg inn og administrer emnemappen
 • Klikk på fanen "Om mappen"
 • Endre til ønsket språk
 • Neste gang det opprettes semestermappe vil den arve språk fra innstillingen her

Endre språk på semestermappen:

 • Logg inn og administrer semestermappen
 • Klikk på fanen "Om mappen":
  • I utgangspunktet skal språk arves fra mappen over ("Ikke satt"), men her kan man også velge å endre til enten "Norsk" eller "Engelsk"
  • Endre tittel til korrekt språk under "Om innholdet til ressursen" lenger ned på siden (f.eks. til 'Autumn 20XX' hvis det skal endres fra 'Høst 20XX')
  • Gå deretter til fanen "Rediger" og klikk på "Lagre"
 • Gjenta samme prosess som over for alle mappene i semestermappen (beskjeder, timeplan, eksamen, pensumliste)
 • Til slutt: endre språk på tilbakepeker i navigasjon ved å gå inn på fanen "Rediger" på semestermappen og klikk "Lagre og vis"
Publisert 30. jan. 2015 14:50 - Sist endret 13. nov. 2020 09:16