Endring av emneinfo pga. korona: informasjon til studentene

Rutiner for å informere studenter om endringer av emneinfo - etter at emnesidene er publisert.

Et grunnleggende prinsipp er å oppdatere innholdet på nettsidene, der det allerede fins. Da unngår vi forvirring blant studentene og flere kilder til samme innhold. Og du vil kunne henvise til oppdatert informasjon på nett i beskjedene du sender ut til studentene.

1. Sørg for at timeplaner og tid og sted for eksamen på semestersidene blir oppdatert

Oppdatere timeplaner med informasjon om digital undervisning ved å endre rom-informasjonen i timeplanen:

Oppdatere tid og sted for eksamen:

2. Informere studentene

  • Bruk de ordinære informasjonskanalene ved din enhet, dvs. beskjeder i Canvas eller på emnesider. Studenten får samlet oversikt over disse beskjedene i Mine studier.
  • Suppler med SMS og/eller e-post hvis det er hastebeskjeder.

3. Oppdatere informasjon i emnebeskrivelsen

Husk at det også er informasjon om eksamensformer, karakterregler mm. i emnebeskrivelsen, som bør oppdateres for å unngå forvirring om hva som gjelder. Vi anbefaler i utgangspunktet å oppdatere hvert av de avsnittene i emnebeskrivelsene der det er endringer.

Vi anbefaler dere også å lempe på ordinær saksgang og prosedyrer for oppdatering av emnebeskrivelser (ev. saksnotater osv.), så det skal være enklest mulig å få oppdatert informasjonen og at det blir riktig.

Hvis dere ønsker å holde den ekstraordinære informasjonen for høsten 2020 samlet, går det an å legge inn et avsnitt øverst i emnebeskrivelsen, under "Kort om emnet".

Legg inn overskrift: "Endringer på emnet høsten 2020 på grunn av koronaviruset"

Publisert 18. mars 2020 16:13 - Sist endret 9. juni 2020 10:33