Kort-URL

For å gjere det lettare å henvise til ulike nettsider på telefon, har me laga kort-URLar for sider som ofte vert vist til.

Norsk

 
/progressreport
 
-/norwegiancourse
 
Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 7. nov. 2019 11:15