Når emner eller timeplaner mangler i Mine studier

Hvis studenter ikke ser emner eller timeplaner i Mine studier skyldes det normalt manglende eller feil registreringer i FS. Før du sender saken videre til studiekonsulenten for emnet, kan du hjelpe med å identifisere problemet slik at det blir lettere å finne en løsning.

1. Identifiser problemet til studenten

For å identifisere problemet kan du feilsøke ved å se Mine studier-siden til studenten. Les om innsyn i studentens Mine studier.

2. Send saken videre

Studiekonsulenten for emnet må vurdere hvordan problemet skal løses, og om det er behov for å involvere fakultetets FS-koordinator. Se også veiledning for hvordan feil i Mine studier rettes opp i FS og TP.

Eksempler på ulike problemer i Mine studier

Timeplanen til en gruppe mangler

All gruppeundervisning krever at studentene er plassert på gruppen/partiet i FS.

Et emne vises ikke i det hele tatt

  • Sjekk timeplanen til emnet på semestersiden. Dersom det er kun gruppeundervisning i timeplanen, må studentene være påmeldt gruppen i FS.
  • Studenten må ha innvilget undervisningsopptak til undervisningsenheten.

Studentene på et heisemne/kloneemne ser ikke timeplanen

Sjekk om emnets semesterside faktisk har timeplan med undervisning. Dersom det ikke vises noe i timeplanen på semestersiden vil det heller ikke være noen timeplan i Mine studier.

Ingen emner vises

Dersom ingen emner vises i Mine studier, kan du først sjekke i FS om studenten har registrert seg for semesteret og betalt semesteravgift.
Les om registreringer hvert semester