Superbrukere av Mine studier

For å kunne hjelpe studenter som har spørsmål om Mine studier har superbrukere mulighet til å se Mine studier-siden til alle brukere.

Hvem har superbrukertilgang?

Alle som har tilgang til FS ved UiO har også superbrukertilgang i minestudier.uio.no med sin UiO-bruker. Innsyn i andres brukeres data innebærer blant annet at du har taushetsplikt.

Du skal ha en saklig grunn til å sjekke timeplanen til en annen bruker. Alle oppslag i Mine studier blir logget.

Hvordan se Mine studier-siden til en annen bruker?

  1. Klikk på "Superbrukerside"
  2. Klikk på "Bytt person" og skriv inn brukernavn eller søk på navnet til den du skal hjelpe. Du har mulighet til å bytte til alle UiO-brukere, både ansatte og studenter. Du ser da det samme som brukeren.

Hvordan rette eventuelle feil?

Du har ikke mulighet til å endre noe i Mine Studier. Feil må rettes i systemene som dataene hentes fra.

  • Timeplansdata: tid, sted og foreleser hentes fra timeplanleggingssystemet og må endres i TP.
  • Ressurser knyttet til forelesningene: detaljering av timeplanen gjøres i timeplanen på semestersiden til emnet og må endres der.
  • Program og emner: program og emner er knyttet til hva studenten er registrert på i FS. Emne- og programnavn hentes fra Vortex.
  • Andre feil: ta kontakt med studieredaktor@admin.uio.no for nærmere hjelp.
Publisert 19. juni 2014 09:30 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27