Føringer for innholdet

Programbeskrivelsen er forpliktende for UiO, og studentene trenger klar og presis informasjon om hvordan de skal planlegge og gjennomføre studieløpet sitt.

Språklige retningslinjer for innholdet.

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (pdf) ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2009 og skal være i bruk fra utgangen av 2012. Rammeverket gir generelle beskrivelser av studentenes læringsutbytte etter å ha fullført en bachelor-, master- eller ph.d.-grad.