Programbeskrivelsen og vedtak

Programbeskrivelsen er forpliktende for UiO, og studentene trenger klar og presis informasjon om hvordan de skal planlegge og gjennomføre studieløpet sitt.

Programbeskrivelsen inneholder både:

  • elementer som vedtas i programbeskrivelsen (f.eks. læringsmål og struktur i programmet).
  • elementer som vedtas andre steder (f.eks. opptakskrav via Samordna Opptak).
  • rene informasjonselementer (f.eks. Hvorfor velge dette programmet).

Programbeskrivelsen er ikke en forskriftstekst. Studentenes rettigheter og plikter blir først og fremst beskrevet i det formelle regelverket (opptaksforskrifter, studie- og eksamensforskrift etc.).

Hvilke endringer må vedtaksfestes?

Innhold som vedtas i programbeskrivelsen

I programveiledningen er elementene som vedtas i programbeskrivelsen markert med stjerne *.

Hva kan man endre uten nytt vedtak?

  • Rette skrivefeil.
  • Omformulere for å tydeliggjøre innholdet.

Der meningsinnholdet blir vesentlig endret, trengs det nytt vedtak - dette er en skjønnsmessig vurdering som må gjøres i hvert tilfelle.

Innhold som vedtas andre steder enn i programbeskrivelsen

Det er særlig tilfelle for opptaksinformasjonen. Denne type innhold er i stor grad dekket av fellestekster som Avdeling for fagstøtte oppdaterer. Programmene skal bruke disse fellestekstene.

Slikt innhold som ikke er dekket av fellestekster, må stemme med gjeldende regelverk. Dette kan for eksempel gjelde informasjon om eksamen og vitnemål.

Informasjonselementer

Redaksjonelle tekster som "Hvorfor velge dette programmet" kan endres uten å vedta ny programbeskrivelse.

 

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 14. juli 2015 13:14