Hva lærer du?

Teksten skal gi en god forståelse av læringsmålene for studieprogrammet.

* Betyr at innholdet vedtas i programbeskrivelsen.

Kort om faglig innhold i programmet *

 • Start med en kort, konkret og lettfattelig introduksjon om hva man lærer om på programmet, myntet på potensielle studenter, før læringsmålene listes opp.
 • Hvilke fagområder og tematikker lærer man om? Fokuser gjerne på den faglige fordypningen (80-gruppen) i programmet.

Læringsmål for programmet *

Bruk kvalifikasjonsrammeverket som en tankemodell for å få fram både innholdskomponenter (hva skal studentene kunne) og kravnivåkomponenter (på hvilket nivå skal studentene beherske innholdet) i målene. Lag gjerne målformuleringer som kombinerer mål på ulike områder og kravnivåer der dette gir den beste klargjøringen av hva studentene skal lære. I veiledningen for bruk av kvalifikasjonsrammeverket (pdf) er det illustrert hvordan bruk av forskjellige aksjonsverb kan beskrive ulike kravnivå.

Struktur: Læringsmålene skal sorteres i punktlister under overskriftene "Kunnskaper", "Ferdigheter" og "Generell kompetanse"

 • Beskriv hva studentene skal lære i programmet.
 • Bruk aksjonsverb for å beskrive nivå på læringsmålene.
 • Ta gjerne utgangspunkt i emnene som inngår i programmet, ev. med spesielt fokus på fordypningen i studieprogrammet.
 • Trekk fram både faglig kompetanse og annen kompetanse som studentene oppnår.
 • Vær så konkret som mulig. Hva kan studentene bruke kunnskapen til?
 • Masterprogram? Skriv gjerne om læringsmål for arbeidet med masteroppgaven og hvilke faglige fordypningsområder studenter kan velge blant. Lenk evt. til masteroppgave-baser.

Læringsmetoder/fasiliteter:

 • Har instituttet særegne læringsarenaer, -utstyr eller fasiliteter?
 • Trekk gjerne fram elementer i undervisningen som er særpreget for programmet: praksis, feltarbeid, lab-arbeid eller prosjektarbeid.

Studieretninger

 • Har programmet studieretninger? Henvis til og lenk opp lenker til studieretningssidene for utdypende beskrivelse av hva man lærer på hver studieretning.

Målgruppe *

 • Beskriv hvem programmet er rettet mot (hvis programmet har spesifikke målgrupper).
Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 15. sep. 2016 11:08