Hvorfor velge dette programmet?

Hent frem de gode argumentene for hvorfor jeg som er potensiell student skal velge dette studieprogrammet. Få frem essensen i programmet, og hvorfor det er interessant og bra å ta dette studiet.

Ingressen

 • Skal være kort, max. 3 linjer.
 • En innledende tekst som stiller spørsmål og vekker nysgjerrighet for faget hos leseren.
 • Er en viktig salgstekst, utnytt de få linjene så effektivt som mulig.
 • Ingressen som skrives inn her hentes også automatisk ut på programmets forside under programbildet.

Eksempel på god ingress fra pedagogikk

Har du noen gang grublet på hvorfor man lærer det man lærer på skolen, hvordan man motiverer seg selv og andre, eller hvordan ny digital teknologi påvirker måten vi lærer på? Da kan pedagogikkstudiet være noe for deg.

Brødteksten

Brødteksten skal fortelle kort om studieprogrammet og hvorfor en skal velge nettopp dette studiet. Gi konkrete eksempler på hva som er spesielt bra og særegent for studiet. Denne delen av teksten skal være appellerende og poengtert.

Faste overskrifter i brødteksten:

 • Innhold i studiet (8-12 linjer)
 • Studiemiljø (2-4 linjer)
 • Jobb og videre studier (4-8 linjer)

Innhold i studiet (8-12 linjer)

Gi konkrete eksempler på faglig innhold, spørsmål som tas opp, hva kunnskapen kan brukes til, relevansen for samfunnet.

Svar på:

 • Hva lærer jeg på dette programmet?
 • Hvilke faglige problemstillinger og fenomener tar studiet for seg?
 • Hva er spesielt bra og særegent på dette programmet? Vær konkret!
  • spennende studieopplegg, feltarbeid, praksis
  • tett kobling til ledende forskningsmiljøer og spennende samarbeidspartnere
  • tilpasset spesielle målgrupper

Eksempel på god programtekst fra kjemi

Kjemistudiet handler om molekylene som bygger opp verden rundt oss, men også hvordan du kan lage nye stoffer med spesielle egenskaper. Biokjemi bruker dette grunnlaget for å forstå hva som skjer på molekylnivå i levende organismer.

Undervisningen kombinerer teori med praktisk laboratoriearbeid og datasimuleringer for å gi deg en helhetlig kjemi-kompetanse. I tillegg til det rent faglige legger vi vekt på samarbeid, kommunikasjon og arbeidsmetoder som kvalifiserer deg for et fremtidig arbeidsliv. Kjemi krever både nøyaktighet og kreativitet.

De første semestrene får du et bredt, faglig grunnlag innen kjemi og nærliggende områder som matematikk og fysikk. Etter hvert velger du mellom to studieretninger – Kjemi eller Biokjemi.

Studiemiljø (2-4 linjer)

Svar på: Hva er spesielt for studiemiljøet på nettopp dette programmet?

 • Gi eksempler på foreninger som er spesielt relevante for det enkelte program (linjeforeninger og tidsskrifter) og eksempler på hvilke aktiviteter de arrangerer (filmkvelder, quizer, debatter, hytteturer)
 • F.eks. pedagogisk profil for pedagogikk eller fransk-tysk salong for europeiske språk.

Eksempler på gode tekster om studiemiljø

Fra sosiologi: Aktive studentforeninger som Eilert og programutvalget bidrar til et godt studiemiljø, både faglig og sosialt. Sosiologi har i tillegg sin egen filmklubb og et tidsskrift som heter Socius.

Fra statsvitenskap: På statsvitenskap er det engasjerte studenter og det finnes mange studentforeninger du kan være med i. Machiavellisk forum inviterer gjesteforelesere og holder debatter, tidsskriftet Zoon Politikon er åpent for alle som liker å skrive om temaer de brenner for, og hvis du liker å svette er statsviternes idrettsforening tingen.


Videre jobb og studier (4-8 linjer)

Elevene trenger helt konkrete eksempler på hva studiet kan lede frem til.

Videre studier:

 • List opp videre studiemuligheter (hvilke masterprogrammer kan man ta etter endt bachelorgrad? På master: nevn mulighetene for å gå videre med Ph.d.).
  Lenk opp programsidene for de studiene du lister opp.

Jobb:

 • Gi eksempler på bransjer, arbeidsgivere og arbeidsoppgaver studiet kan føre frem til
 • Fokuser mer på arbeidsoppgaver enn yrker/titler.

Eksempel på god tekst om Jobb og videre studier fra kjemi

Kunnskap i kjemi er viktig ikke bare for kjemikere, men også innenfor mange andre fagområder, slik som miljøforskning, materialteknologi, medisin og bioteknologi. Arbeidsoppgavene for kjemikere spenner derfor bredt, fra matematisk modellering av geokjemiske prosesser til kjemisk analyse i miljøarbeid. Statoil, Borregaard og Elkem er eksempler på bedrifter som ansetter kjemikere.

Norsk industri utnytter kjemikompetanse til utvikling, prosessoptimalisering og produksjon av alt fra biologiske enzymer og syntetiske polymerer til kunstgjødsel og solceller.

 

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 24. feb. 2020 16:46