Jobb og videre studier

Dokumentet skal beskrive jobb og videre studiemuligheter etter fullført studium. Gi konkrete eksempler på tidligere studenters karrierevei gjennom karriereintervjuer.

Siden skal svare på disse 2 spørsmålene:

 1. Hva kan jeg studere videre etter dette programmet?
 2. Hva kan jeg bli?

1. Videre studiemuligheter

 • List opp studieprogrammene man kan kvalifisere videre til
  • Fra bachelorprogram: vis til masterprogram.
  • Fra masterprogram: vis til ph.d.-studier.
  • Årsenheter bør peke videre til bachelorstudier.
 • Lag lenker til nettsidene for programmene du nevner.

2. Jobbmuligheter (arbeidslivsrelevans)

 • Beskriv hva slags kompetanse studieprogrammet gir i forhold til yrkesutøvelse (arbeidslivsrelevans/-kompetanse). Prøv å svar på spørsmål som:
  • Hva kan jeg bli? (hva gjør en matematiker, en kunsthistoriker etc.)
  • Hvor finner ferdig utdannede studenter seg jobb? Nevn sektorer og eksemplifiser med viktige arbeidsgivere.
  • Hvilke konkrete ferdigheter og kunnskaper får jeg gjennom studiet?
  • Hvordan kvalifiserer studiet meg for arbeidslivet? Hvilke ferdigheter får jeg som er viktige for arbeidslivet? Hva er relevansen for samfunnet?
 • Bruk kunnskap fra kandidatundersøkelser og arbeidsgiverundersøkelser:
  • Får studentene jobb raskt?
  • Får de relevante jobber? Hvor?
  • Er de fornøyde med utdanningen?
  • Er arbeidsgivere fornøyde med UiO-studentene de har ansatt?.
 • Gi tips om hva en student kan gjøre for å bli en attraktiv jobbkandidat, f.eks. skrive masteroppgaven for en bedrift.
 • Øker jobbmulighetene med å bygge på bachelorprogrammet med master?
 • Vis til yrkesforeninger, arbeidsrettede tiltak, mulighet for å skrive masteroppgave for bedrifter, lenk til Karrieresenteret.

For programmer som retter seg mot internasjonale studenter kan det være vanskelig å være presis på videre jobb- og studiemuligheter. Tips: temaet kan belyses ut ifra evt. muligheter til å fordype seg innenfor et bestemt område (f.eks. ph.d.-programmer andre steder i verden), det å opparbeide seg et internasjonalt nettverk og at utenlandserfaring i seg selv er en erfaring mange arbeidsgivere etterspør.

Fra studier til jobb

Nederst på siden er det et fast avsnitt om Karrieresenterets tjenester og lenke til de sentrale karrieresidene. Avsnittet ser slik ut:


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Hvis det fins fakultetsnettsider om karriere, bør de lenkes opp over den faste teksten.

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 13. nov. 2014 10:21