Karriereintervju

Karriereintervjuer er en god måte å svare på et av de viktigste spørsmålene våre søkere har: Hva blir jeg da?

Mappen "karriereintervjuer"

 • Alle programmer har en egen mappe "karriereintervjuer" der intervjuene skal ligge.
 • Intervjuene i denne mappa listes over 2 spalter.
 • De to øverste karriereintervjuene hentes ut på programsiden, og på nettsiden Jobb og videre studier.
 • Du kan prioritere de to intervjuene du ønsker å vise på forsiden (på mappa kan du prioritere enkelte artikler).

Intervjuene:

Tips for spørsmål til intervju:

 • Formalia: Navn, alder, arbeidssted, når ble du ferdig med studiene?
 • Hva går jobben din ut på?
 • Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?
 • Hva er det viktigste du lærte fra studiene? (både faglig og f.eks. gjennom engasjement i studentforeninger)
 • Hvordan fikk du jobben?
 • Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?
 • Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27