Kvalitetssikring

Publisert 14. mars 2014 12:38

Her er oversikt over programmer som har gått igjennom en nøye kvalitetssikring og rydding.

Nettgruppa i AF bidrar med å gå gjennom studieprogrammene og sikre at innholdet er best mulig. Kontakt studieredaktor@admin.uio.no hvis du er interessert i hjelp.

Fakultetenes nettredaktører og studiewebredaktører kan også melde inn programmer de har kvalitetssikret til lista.