Oppbygning og gjennomføring

Siden skal beskrive hvordan programmet er bygd opp. Beskrivelsen er et viktig hjelpemiddel for studenter som skal planlegge studieløpet sitt og registrere seg i Studentweb.

* Betyr at innholdet vedtas i programbeskrivelsen.

Kort om strukturen i programmet *

 • Beskriv omfang og varighet på programmet.
 • Beskriv kort hovedstrukturen i studieprogrammet i et par listepunkter.
 • Har programmet studieretninger? Lenk i så fall til studieretningenes side om oppbygging og gjennomføring og legg det meste av innholdet der.

Studietabell

Endringer i den formelle strukturen i programmet må vedtas, men studieløpstabellene kan endres uten vedtak for å vise gjeldende struktur på best mulig måte.

 • Studietabellen bør komme høyt opp på siden og være synlig i første skjermbilde.
 • Studietabellen skal illustrerer hovedstrukturen i studieprogrammet.
 • Du kan lage flere tabeller ved behov.

Sett inn studietabell

 • Trykk på knappen for å sette inn studietabell. Den ligger på linjen med redigeringsknapper, til høyre for der du setter inn vanlig tabell.
 • Tabellen får automatisk 6 semestre. Masterprogram må slette de semestrene som er overflødige
 • Du redigerer studietabellene på samme måte som du redigerer en vanlig tabell

Sett inn lenker til emnene (emnereferanse)

Gi cellene farge

 • Fargen på cellen skal fortelle om emnet er felles, valgfritt, et fordypningsemne eller masteroppgave.
 • Bytt farge ved å stille deg i cellen, høyreklikke og velge celle og deretter celleegenskaper. Da kommer det fram en boks. Nederst til høyre i boksen står det Studieløpstype. Her velger du emnetype fra nedtrekksmenyen, og cellen får riktig farge:
  • Felles (fellesemner/emnegrupper som alle må ta) - Hvitt
  • Fordypning (emner innenfor spesialisering/fordypning/studieretning) - Beige
  • Valgfri - Grønt
  • Masteroppgave - Blått

Bildet viser feltet "studieløpstype" der cellefarge settes.

Tekstlig beskrivelse av oppbygningen *

Gi en tekstlig forklaring og utdyping av studieløpstabellen. Teksten skal beskrive:

 • hvordan programmet er bygget opp med obligatoriske og valgfrie deler, bredde og fordypning.
 • krav for å oppfylle graden.
 • faglig sammenheng og tydelig progresjon.
 • anbefalte valg av emner.
 • anbefalt tidspunkt for utvekslingsopphold (detaljer utdypes på siden "Et semester i utlandet").
 • tidspunkt for valg av eventuelle studieretninger. Lenk videre til oppbygning og gjennomføring på studieretningssidene.
 • eventuelle overgangsordinger i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

 • Velg fellestekst for gradsnavnet dersom den eksisterer, eller skriv navnet inn i feltene (fyll ut både bokmål, nynorsk og engelsk).
 • Velg fellestekst om vitnemål

Lokal info

 • Velg fellestekst. NB! Dersom programmet har egen studiekvalitetsside, velg fellesteksten Fellesinfo - med egen studiekvalitetssside
  • "Fellesinfo" gir info om semestersidene og lenke til sentral studiekvalitet
  • "Fellesinfo - med egen studiekvalitetsside" gir samme info som over, men da lenkes det til programmets egen studiekvalitetsside.
Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 2. nov. 2016 16:11