Ressurslenker

Nederst på programforsiden skal det legges inn noen faste lenker. I tillegg kan man legge inn valgfrie lenker her.

Anbefalt oppsett er laget med tanke på å ha få, men relevante ressurslenker. Brukertester viser at ingen av lenkene ses dersom det er for mange. Mange av de tidligere ressurslenkene (eksamen, klage på eksamen, permisjon etc.) blir nå dekket av én lenke til Admininstrer dine studier. Det som ikke er spesifikt for ett program, men gjelder flere, skal legges på Admininstrer dine studier.

Anbefalt oppsett

Overskrift: Programmet tilbys av:

Lenke:

 • Instituttet som tilbyr programmet (ev. fakultetet for program som tilbys på fakultetsnivå). Skriv fullt navn på instituttet + ev. forkortelse i parentes bak.
  Beskrivelse: Dersom det er et institutt, skriv ved hvilket fakultet det hører til (eks. ved Det humanistiske fakultet)

Overskrift: Felles for alle programmer ved [instituttnavn]

Lenker:

 • Administrer dine studier. Lenk til instituttnivå (ev. fakultetsnivå dersom programmet administreres av et fakultet.)
  Beskrivelse: Semesteravgift, permisjon, eksamen og mer.
 • Bibliotekressurser. Lenk til relevant(e) fagressurs(er) på biblioteket.
  Beskrivelse: Fagressurser og litteratursøk

Overskrift: Studiemiljø

Lenke:

 • Programspesifikke sider, eks. programutvalg, programråd eller en studentforening som er spesielt for studenter på programmet.
  Beskrivelse: Beskriv lenken. Dersom lenken går til tidsskriftet Fortid kan f.eks. beskrivelsen være "Historiestudentenes fagtidsskrift".

Valgfrie lenker

Anbefalt oppsett vil dekke de fleste behov, men det er mulighet for å legge inn flere ressurslenker for de som har behov for det. Ha i bakhodet før du legger inn flere:

 • Brukertester viser at brukeren ikke ser noen av lenkene dersom det blir for mange. Det er derfor viktig å ha få og relevante lenker.
 • Sider skal lenkes opp der de tematisk hører hjemme. Eksempel: Finnes egne sider med detaljer om hvilke emner du kan ta, tidligere studieløp etc., skal det lenkes opp fra Oppbygging og gjennomføring (og ikke fra ressurslenkene).
 • Et alternativ til faste lenker, er beskjed med lenke til siden i tidsperioden hvor informasjonen er aktuell.
 • Ressurslenkene er for studentene, ikke ansatte. Dersom ansatte har behov for en lenkeoversikt, bør den ligge på For Ansatte.

Ressurslenker på studieretningsnivå

Dersom studieretningene under programmet er veldig forskjellig, kan det være naturlig å legge ressurslenkene på studieretningsforsiden i stedet for programforsiden. Man må da velge - ressurslenkene skal enten ligge på programnivå eller på studieretningsnivå, ikke begge steder.

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27