Rutiner for arbeid med programsider

Studiekomiteen må ha vedtatt at et studieprogram skal legges ned.

Når et studieprogram skal legges ned må det blant annet koordineres med studiewebredaktør, opptak og FS/StudentWeb.

Frister for oppdatering og publisering av programnettsider. Rutiner og arbeidsdeling mellom Avdeling for studieadministrasjon (SADM), Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) og fakultet når vi oppretter nye programnettsider.