Studiekvalitet

Bare programmer med eget innhold og evalueringsraporter skal fortsatt ha en en egen side, Studiekvalitet.

Målet for siden er å gi en kort oversikt over evalueringer som blir gjennomført på programmet, og hovedfunn og tiltak i etterkant av de siste års evalueringer.

Rapporter fra evalueringer

  • Legg inn ny overskrift for hvert år det er gjennomført evalueringer (siste år listes først)
  • Skriv en kort oppsummering av hovedfunn fra evalueringene og hovedtiltak
  • Legg lenker til evalueringsrapportene

Rapportene vedtas i relevante fora.

 

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 14. juli 2015 14:18