Studieretninger

Studieretningene har samme innholdsstrukturer som studieprogrammene, men defineres med en egen mappetype.

Ny studieretning

Nettgruppa i SKS oppretter nye studieretningsmapper ved behov, kontakt studieredaktor@admin.uio.no

Statuselement for studieretninger

Studieretningene har statuselementene:

 • Aktiv = tar opp studenter
 • Under utfasing = tar ikke opp nye studenter
 • Nedlagt = nedlagt, ikke lenger studenter på studieretningen

Opplenking av studieretninger på programforsiden

Alle aktive studieretninger lenkes opp automatisk på programforsiden. Studieretningsmappen lister alle aktive studieretninger, og i tillegg studieretninger med status "under utfasing".

Programnivå vs. studieretningsnivå

Hovedutfordringen for programmer med studieretninger er å finne en hensiktsmessig fordeling av innhold mellom program- og studieretningsnivå. Anbefalingen er å holde programbeskrivelsen på et overordnet nivå, og beskrive detaljene på hver enkelt studieretning.

Programmet skal ha alle faste dokumenter:

Hvorfor velge dette studieprogrammet?

 • Fullstendig både på program- og studieretningsnivå, og i hht. skriveveiledningen.
 • På programsiden: Informer om når man velger studieretning og list opp studieretningene med lenker.

Hva lærer du?

 • Overordnet beskrivelse med lenker videre til utdypende beskrivelser på studieretningene.

Søknadsfrist og opptak

Hvis man søker direkte til studieretningene:

 • På programsiden:
  • Velg fellestekst som henviser til studieretningene under "Opptak: Metode (Grunnstudier og norsk master)"
  • Lag lenke til Søknadsfrist og opptak på studieretningene
 • På studieretningssiden:
  • Fyll ut hele siden med fellestekster og evt. fritekster.

Hvis man søker direkte på programmet og velger retning under veis:

 • På programsiden:
  • Fyll ut hele siden med fellestekster og evt. fritekster.​
 • På studieretningssiden:
  • Velg fellestekst som henviser til programsiden under "Opptak: Metode (Grunnstudier og norsk master)" og legg inn lenke til programsidens Søknadsfrist og opptak.
  • Ikke fyll ut noe annet på studieretningssiden.

Oppbygging og gjennomføring

 • Skisser overordnet struktur i programmet kort
 • Lenk videre til Oppbygging og gjennomføring for hver studieretning m. utdypet info.
 • Velg bort fellestekstene nederst på programsiden, men sørg for at alle er fylt ut på studieretningsnivået.

Studieopphold i utlandet

 • Vurder ut fra programmets egenart: er videre utvekslingsmulighetene forskjellige pr. studieretning eller er de felles for programmet? Beskriv på den av de to nivået som er mest naturlig og lenk fra det andre nivået.
 • Fjern avsnittet med lenke til sentrale sider om utveksling fra det nivået som er tomt, men sørg for at den er på plass på det nivået/den siden som har innholdet.

Jobb og videre studier

 • Vurder ut fra programmets egenart: er videre studiemuligheter og jobbmulighetene forskjellige pr. studieretning eller er de felles for programmet? Beskriv på den av de to nivået som er mest naturlig og lenk fra det andre nivået.
 • Fjern avsnittet med lenke til sentrale sider om karriere fra det nivået som er tomt, men sørg for at den er på plass på det nivået/den siden som har innholdet.
Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27