Program for studiestart

Program for studiestart lenkes automatisk opp i høyre kolonne på programforsiden hvis studiestartsmappen innholder arrangementer fram i tid.

1. Fjern gammel info fra siden

 • Ta bort gammel informasjon i ingressen (feks "velkommen til studiestart høsten 2019").
 • Fjern ev. gamle ting fra høyremargen som ikke stemmer lenger. Dette redigeres i feltet for relatert innhold.
 • Sjekk alle lenker ut - er informasjonen det lenkes til oppdatert? Hvis ikke, fjern lenken.

2. Opprett arrangement for velkomst-/informasjonsmøte

 • Enten: klikk deg inn på møtet fra i fjor og oppdater tid, sted og tekst
 • Eller: Klikk på Nytt dokument, velg arrangement-malen og skriv inn alt på nytt.
 • Skriv tydelig om møtet er obligatorisk.
 • Lenk til Hvordan komme seg til UiO

Hvordan fremheve velkomst-/informasjonsmøtet?

Flere har gitt tilbakemelding på at det viktige velkomst-/informasjonsmøtet drukner i sosiale arrangementer på studiestartsiden og ønsker derfor å fremheve møtet. Slik kan det gjøres:

 1. Skriv kort om møtet og lenk det opp i ingressen på mappen. Da blir det lenket opp både der og i kalenderoversikten.
 2. Dersom informasjonsmøtet er obligatorisk, bør det stå det i tittelen på arrangementet, eks. "Obligatorisk informasjonsmøte". Du kan også f.eks. skrive "Viktig informasjonsmøte" dersom det er viktig, men ikke obligatorisk.
 3. Rekkefølgen på arrangementene styres av tidspunktet, dvs. at det som skjer den første mandagen kommer øverst osv. Dersom informasjonsmøtet holdes tidlig i uka vil det automatisk komme høyt opp.

3. Oppdatér og legg til arrangement fra i fjor

 • Klikk på Tidligere arrangementer når du står på studiestartsiden.
 • Slett tidligere arrangementer som ikke skal gjenbrukes.
 • Oppdater tid og sted og eventuelt tekst for arrangementene som skal gjentas fra i fjor, evt. opprett nytt arrangement ved å klikke på Nytt dokument og velge arrangement-malen.

4. Oppdater ingressen om nødvendig

 • I ingressen kan du ønske velkommen og si noe generelt om studiestarten.
 • Dersom du ønsker å fremheve velkomstmøtet, kan du lenke det opp fra ingressen.
 • NB! Ikke skriv noe om tid- og sted i ingressen - da ser siden utdatert ut etter at tidspunktet er passert.

Hvordan fjerne noe som feedes fra sentrale sider (gjelder studiestart i august)?

Arrangementer

 • Velkomsseremoni, felles fadderarrangementer og andre arrangementer som er felles for hele UiO feedes inn etter hvert som de er klare.
 • Dersom du ikke ønsker å vise alle, si fra til studieredaktor@admin.uio,no hva som skal fjernes.

Frister

Dersom noe ble fjernet i fjor (arrangementer/frister), er det fortsatt fjernet fra siden i år. Si fra om vi skal legge noe til igjen.

Skrivetips

Tydelig tittel

Kort og konsis ingress

 • Ingressen skal kort og konsist oppsummere hva arrangementet dreier seg om.
 • To setninger er nok.
 • Ikke skriv tid og sted i ingressen. Det skrives i feltene for tid og sted.
 • Eksempel

Lenker til kart og hvordan man finner fram

Brødtekst og overskrifter

 • Brødteksten bør deles inn med overskrifter dersom den er lengre enn et par-tre setninger. Eksempel
 • Overskrifter i brødteksten skal være av typen "Overskrift 2"

Bilde

Publisert 21. mai 2014 08:10 - Sist endret 9. mars 2020 14:09