Studieopphold i utlandet

Beskriv hvilke utvekslingsmuligheter som fins på programmet. Fortell også om eventuelle andre muligheter for internasjonalisering.

Siden skal svare på disse 3 spørsmålene:

 1. Når bør jeg reise på utveksling?
 2. Hvor kan jeg dra?
 3. Hvordan søker jeg?

Beskriv også andre muligheter for internasjonalisering.

1. Når bør jeg reise på utveksling?

Hvilke semestre er det anbefalt å reise på utveksling?

 • Hvis det er et krav at studentene må ta deler av utdanningen i utlandet (eksempel joint degree), skal dette også stå på "Oppbygging og gjennomføring" og vedtas som en del av programbeskrivelsen.
 • Hvis det ikke er mulighet for studieopphold i utlandet på programmet, så skal det stå under Oppbygging og gjennomføring, og da kan hele mappa "utland" slettes.

2. Hvor kan jeg dra?

Plukk ut avtalene som er mest relevante for studentene på programmet. Lenk til avtalepresentasjonene.

 • Hvis det er mange avtaler som er faglig relevante - list de opp sortert på land.
 • Hvis alle avtalene ved et institutt er faglig relevante for studentene ved programmet, lenker du direkte til instituttoversikten.

Andre aktuelle avtaler: Husk også andre aktuelle avtaler på fakultets- og/eller UiO-nivå.

3. Hvordan søker jeg?

Unngå å legge informasjon om søknadsprosessen inn på selve programsiden. Nederst på siden er det et felles avsnitt med lenke til sentral informasjon om søknadsprosessen.

Kode-snutten ligger i fila fra før, og ser slik ut: 


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

4. Andre internasjonaliseringsmuligheter

Trekk også frem andre muligheter for internasjonalisering på programmet, feks:

 • Ekskursjoner, studieturer eller feltarbeid i utlandet
 • Felles undervisning med utenlandske studenter
 • Internasjonale gjesteforelesere
 • Sommerkurs ved utenlandske partnerinstitusjoner
Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 13. nov. 2014 10:21