Referansekomponent for studieelementer

På enkelte nettsider under studier kan du sette inn en referanse som gir lenke til emner, emnegrupper, studieprogram og studieretninger.

Bruker du komponenten slipper du å finne nettadressen når du skal lage lenker – og lenken vil fungere selv om stien til det aktuelle studieelementet endres.

I verktøylinjen i redigeringsmodus ser ikonet for referansekomponenten slik ut:

Illustrasjon av symbolet for referansekomponenten

Klikker du på symbolet får du opp en meny hvor du kan velge hvilket studieelement du vil lenke til:

Illustrasjon av nedretrekksmeny i referansekomponenten

Verdier som skal fylles inn er alltid FS-koden til enten emnet, emnegruppen, studieprogrammet eller studieretningen.

Illustrasjon av utfylt referansekomponent med emnekode

Koden som blir satt inn på nettsiden ser slik ut i redigeringsmodus:

${include:ref referencetype=[emne] id=[INF1000]}

${include:ref referencetype=[emnegruppe] id=[40ANT]}

${include:ref referencetype=[studieprogram] id=[HF1-LIT]}

${include:ref referencetype=[studieretning] id=[MBL]}

Når du har lagret og viser nettsiden ser resultatet slik ut:

 

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 9. okt. 2019 09:13